Regulamin przyznawania szkolnego stypendium motywacyjnego za wyniki w nauce, osiągnięcia artystyczne i sportowe

Obrazek wyróżniający - stypendia

Podstawa prawna Regulamin opracowano na podstawie art. 90g Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 (Dz.U. z 2018r poz. … Więcej Regulamin przyznawania szkolnego stypendium motywacyjnego za wyniki w nauce, osiągnięcia artystyczne i sportowe

Potwierdzenie tożsamości

Obrazek wyróżniający - stypendia

…………………………………………… (imię i nazwisko wnioskodawcy)                                                                                   …………………………………………… (adres wnioskodawcy)   ……………………………………………   …………………………………………… (imię i nazwisko ucznia)       … Więcej Potwierdzenie tożsamości

Oświadczenie

Obrazek wyróżniający - stypendia

OŚWIADCZENIE     ………………………………………………………………………………………………………………………. imię i nazwisko, adres   Ja niżej podpisany(a) składam oświadczenie następującej treści: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… … Więcej Oświadczenie