Ubezpieczenie uczniów 2020/2021

UBEZPIECZENIE DZIECI NW  na rok szkolny 2020/2021

  • Nr polisy EDU-A/P 083837

Szkodę można zgłosić:

  1. Online: www.nau.pl/szkody/
  2. Pocztą elektroniczną: szkody.nnw@nau.pl
  3. Telefonicznie: 22 584 10 00 
  4. Listownie lub  osobiście na: Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa SA, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33, 00-379 Warszawa
  5. Analogicznie online, poczta elektr. listownie, telefonicznie w INTER RISK zawsze przed zgłoszeniem szkody proponuję zadzwonić do mnie zawsze coś doradzę, pomogę, podpowiem.
    KATARZYNA IGNACZAK – NAU Tel:  600 149 487, katarzynaignaczak@nauczycielska.pl