Komunikat w sprawie sposobów dostosowania warunków egzaminu ósmoklasisty

Vademecum ósmoklasisty - obrazek wyróżniający

Uczniowie uprawnieni do dostosowania: posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia … Więcej Komunikat w sprawie sposobów dostosowania warunków egzaminu ósmoklasisty