Ubezpieczenie NNW – PZU 2022/2023

Umowa została zawarta na okres od 1.10.2022 – 30.09.2023 roku

Numery polis NNW Edukacja to

  • 1075345440 – składka 80 zł
  • 1075345438 – składka 60zł

Szkody należy zgłaszać przez stronę internetową PZU https://zgloszenie.pzu.pl.
Bądź przez infolinię 801102 102

Kontakt do agenta:

Imię i nazwisko: Katarzyna Kalinowska-Pająk
tel:+48608374444
e-mail: kkalinowska-pajak@agentpzu.pl