Opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych oraz duplikaty świadectw szkolnych

Opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych oraz duplikaty świadectw szkolnych dokonywać należy na konto
nr 92 1240 2890 1111 0010 3568 1569 (w tytule wpłaty należy wpisać: duplikat leg. lub duplikat świadectwa oraz  imię i nazwisko dziecka)

  • Legitymacja szkolna – 9 zł
  • Świadectwo szkolne – 26 zł