Opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych oraz duplikaty świadectw szkolnych

Ogłoszenia bieżące - obrazek wyróżniający

Opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych oraz duplikaty świadectw szkolnych dokonywać należy na konto
nr 92 1240 2890 1111 0010 3568 1569 (w tytule wpłaty należy wpisać: duplikat leg. lub duplikat świadectwa oraz  imię i nazwisko dziecka)

  • Legitymacja szkolna – 9 zł
  • Świadectwo szkolne – 26 zł