Historia szkoły

Dzielnica Dziesięciny w latach osiemdziesiątych zaczęła się dynamicznie rozwijać, przybywało młodzieży, a co za tym idzie, koniecznością było wybudowanie nowej szkoły. Ku ogromnej radości władz Białegostoku i społeczności lokalnej 29.09.1989r. rozpoczęto budowę Szkoły Podstawowej nr 47. Inwestorem było Kuratorium Oświaty w Białymstoku, a wykonawcą Przedsiębiorstwo Polonijno-Zagraniczne „ECO”. Dyrektorem szkoły w budowie został mgr Tomasz Miłkowski.

Budowa trwała blisko dwa lata i 02.09.1991r. szkołę oddano do użytku. Był to wprawdzie gmach główny obecnej infrastruktury, bez kuchni, czy hali sportowej.

Huczne otwarcie nastąpiło 20.10.1991r. przy udziale Ministra Łączności Jerzego Wiktora Slezaka i Kuratora Oświaty w Białymstoku Piotra Litermusa.

Duchowni katoliccy i prawosławni poświęcili budynek i krzyże, które rozmieszczono w każdej klasie. Podkreślano, że wspólne działania nauczycieli, kościoła i rodziny przyczyniają się do formowania osobowości ucznia, by w przyszłości  umiał żyć w poszanowaniu wartości  chrześcijańskich.

Dyrektorem szkoły został Tomasz Miłkowski, a wicedyrektorami Krystyna Górska i Waldemar Kołodziej.

Grono pedagogiczne liczące 85 nauczycieli nauczało 1458 uczniów klas I – VIII.

Po wielu zabiegach dyplomatycznych w sierpniu 1996 rozpoczęto budowę hali sportowej i 25.10. 1997r. nastąpiło uroczyste otwarcie sali gimnastycznej.

We wrześniu 1995 z inicjatywy Zbigniewa Drabika powstał szkolny radiowęzeł. Był prowadzony przez uczniów najstarszych klas, którzy przekazywali szkolne aktualności, nadawali muzykę w czasie przerw i dyskotek  szkolnych.

20 października 1995r. przystąpiono do procedury związanej z nadaniem szkole imienia. Wcześniej w szkole odbyła się kampania wyborcza zakończona głosowaniem zorganizowanym przez Samorząd Uczniowski pod opieką Marleny Sokół. Spośród czterech propozycji najwięcej głosów uzyskała kandydatura Jana Klemensa Branickiego.

20 października 1996r. w przeddzień urodzin naszego patrona odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Jana Klemensa Branickiego.

Placówka otrzymała sztandar ufundowany przez rodziców. Pięknie haftowany na błękitnym atłasie przemawia urodą i zawiera ważne dla historii szkoły i Białegostoku elementy: pełną nazwę szkoły, rok rozpoczęcia działalności oraz ufundowania sztandaru, wizerunek białostockiego ratusza, pierwszy herb miasta z Gryfem Branickich.

 

Historia szkoły w datach:

29 IX 1989 r. – rozpoczęcie budowy SP nr 47 – dyrektor szkoły mgr Tomasz Miłkowski
2 IX 1991 r. – oddanie do użytku budynku szkoły
20 X 1991 r. – uroczyste otwarcie szkoły
1994r. – powstanie Uczniowskiego Klubu Sportowego „47”
10 IV 1994 r. – wizyta w szkole księdza biskupa Edwarda Ozorowskiego z okazji Roku Rodziny
20 X 1996 r. – uroczyste nadanie szkole imienia Jana Klemensa Branickiego
1995/1996 r. – nawiązanie współpracy z Podlaskim Oddziałem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
25 X 1997 r. – uroczyste otwarcie sali gimnastycznej
IV 1998 r. – organizacja konferencji dyrektorów białostockich szkół podstawowych dotyczącej reformy oświaty
1999 r. – zorganizowanie przez szkołę po raz pierwszy Turnieju Gier i Zabaw Olimpijka
8 X 1999 r. – wizyta wiceminister oświaty – Ireny Dzierzgowskiej
2000 r. – powstanie szkolnego koła „Baw się z nami w orgiami”
2000/2001 r. – utworzenie oddziałów przedszkolnych
2000 – 2002 r. – tworzenie bazy do nauczania informatyki i wprowadzanie technologii informacyjnej
15 I 2000 r. – pokaz pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli SP nr 47 dla słuchaczy Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku
VI 2000 r. – pożegnanie ostatnich ośmioklasistów naszej szkoły
X 2001r. – obchody X-lecia szkoły
1 IX 2002 r. – powołanie na stanowisko dyrektora szkoły pani mgr Haliny Hapunik
19 X 2002 r. – otwarcie Izby Regionalnej
IX 2003 r. – utworzenie w szkole oddziałów integracyjnych
2003 r. – obchody pierwszego Regionalnego święta Orgiami
2005 – 2009r. – objęcie szkoły projektami ministerialnymi i wyposażenie dwóch multimedialnych pracowni językowych, dwóch pracowni informatycznych, urządzenie pracowni matematyczno – informatycznej oraz utworzenie internetowego centrum informacji multimedialnej w szkolnej bibliotece
X 2006r. – obchody XV – lecia istnienia placówki
1 IX 2007r. – wprowadzenie obowiązku noszenia mundurków
2007/2008r. – przystąpienie szkoły do europejskiego programu „Sokrates Comenius – uczenie się przez całe życie”
XII 2007r. – zorganizowanie w siedzibie szkoły VII
IX 2008r.
– utworzenie klas sportowych
X 2008r. – udział szkoły w ramach programu „Sokrates Comenius – uczenie się przez całe życie” w projekcie „Szlaki mojego miasta” – efektem tego była wizyta w SP nr 47 gości z Grecji, Turcji i Bułgarii
jesień 2008r. – termomodernizacja budynku szkoły
2009r. – powstanie w szkole USK „Basket 47”
1 IX 2009r.– powstanie jedynego w Białymstoku oddziału przedszkolnego dla dzieci uchodźców z Czeczenii
2010/2011r. – zbudowanie boiska do piłki koszykowej oraz w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” placu zabaw dla dzieci klas młodszych
2010/2011r. – przystąpienie szkoły do pilotażowego programu MEN ” Podnoszenie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”
III 2010r. – udział szkoły w ramach programu „Sokrates Comenius – uczenie się przez całe życie” w projekcie „Gołębica Amicita podróżuje po Europie szukając mistrzów i bohaterów” – jednym ze skutków realizacji projektu było goszczenie w murach szkoły partnerów przedsięwzięcia z Niemiec, Anglii, Hiszpanii, Włoch, Bułgarii, Rumunii, Czech i Szwecji.
20 X 2011 r. – uroczyste obchody XX – lecia powstania szkoły
X 2014 r. – powstanie hymnu szkolnego „Jest takie miejsce” autorstwa pani Marii Szpakowskiej
IV 2015 r. – otwarcie nowego boiska do piłki nożnej, bieżni i skoczni.
X 2016 r. – powstanie siłowni „Pod chmurką”.
X 2018 r. – otwarcie Centrum Aktywności Wielopokoleniowej.
X 2018 r. – otwarcie MIASTECZKA RUCHU DROGOWEGO.
VI 2022 r. – osłonięcie muralu Jana Klemensa Branickiego.
IX 2022 r. – objęcie stanowiska dyrektora szkoły przez panią Jolantę Emiljańczyk