Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2022 Białystok

Obrazek wyróżniający - rekrutacja do szkoły

https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekrutacja/rekrutacja-dla-absolwentow-szkol-podstawowych.html Informacje dotyczące rekrutacji można też znaleźć na stronie kuratorium: (zakładka: rodzice i uczniowie, rekrutacja) https://kuratorium.bialystok.pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja/informator-o-zaplanowanej-ofercie-edukacyjnej-na-rok-szkolny-2020-2021.html