O szkole

Bazę szkoły stanowi:

 • 29 sal lekcyjnych w tym:
  • dwie pracownie komputerowe
  • trzy multimedialne pracownie językowe
  • dziewięć sal wyposażonych w kąciki zabaw z rządowego programu „Radosna szkoła”
  • dwadzieścia jeden sal wyposażonych w stanowiska multimedialne – komputer, rzutnik, ekran
 • Pełnowymiarowa sala gimnastyczna
 • Boisko do piłki nożnej ze sztuczną murawą
 • Wielofunkcyjne boisko sportowe
 • Plac zabaw dla młodszych dzieci pozyskany w ramach programu „Radosna szkoła”
 • Siłownia pod chmurką
 • 4 pomieszczenia świetlicowe
 • Stołówka i kuchnia
 • Gabinet pedagoga i psychologa szkolnego
 • Gabinet terapeutyczny
 • Gabinet lekarski
 • Biblioteka szkolna z czytelnią i multimedialnym centrum informacji
 • Izba regionalna
 • Centrum Aktywności Wielopokoleniowej
 • Miasteczko Ruchu Drogowego

Klasy sportowe

Klasy sportowe o profilu koszykówki istnieją w naszej szkole od roku szkolnego 2008/2009. Zajęcia sportowe prowadzone są od kl. IV do VIII w grupie dziewcząt i chłopców. W klasie sportowej realizowany jest rozszerzony program zajęć z wychowania fizycznego w wymiarze 10 godzin- ukierunkowany program szkolenia sportowego (6 godzin tygodniowo) równolegle z programem kształcenia ogólnego (4 godziny wychowania fizycznego) właściwym dla klas szkoły podstawowej.

W ofercie szkolnej gwarantujemy:

 • 10 godzin wychowania fizycznego w tygodniu,
 • profesjonalną kadrę trenerską i nauczycielską,
 • możliwość udziału w zawodach sportowych,
 • wyjazdy na letnie i zimowe obozy sportowe,
 • efektywne połączenie nauki i treningu,
 • przyjazną atmosferę podczas treningów i lekcji,
 • klasy mieszane,
 • zajęcia sportowe odbywają się w ramach lekcji wychowania fizycznego w szkole.

Naszym celem jest zbalansowany rozwój dzieci i młodzieży. Stawiamy na równi sport i edukację. Wychowujemy przez sport tak, żeby nasi uczniowie-zawodnicy jako dorośli ludzie kierowali się właściwymi wartościami, Naszym celem nadrzędnym jest prawidłowy rozwój każdego zawodnika. Powierzając nam swoje dziecko, możecie być Państwo pewni, że trafia ono pod skrzydła wykwalifikowanej kadry trenerskiej, która czerpie dużo satysfakcji ze swojej pracy.

Obok zagadnień z zakresu techniki i taktyki z koszykówki, realizujemy wiele dyscyplin sportowych między innymi: rugby, lekkoatletyka, gimnastyka, piłka nożna, siatkówka, piłkę ręczną, unihokej oraz cały zakres materiału z podstawy programowej.

Największe nasze osiągnięcia:

 • Mistrzostwa Polski w Koszykówce – ENERGA BASKET CUP
  • I miejsce – dziewczęta rocznik 2001 – 2013/2014
  • II miejsce – dziewczęta rocznik 2000 – 2012/2013
  • III miejsce – chłopcy rocznik 2000 – 2012/2013
 • Mistrzostwa Polski Szkół Podstawowych w KOSZYKÓWCE
  • I miejsce – chłopcy rocznik 2006 – 2018/2019
 • Mistrzostwa Polski Szkół Podstawowych w SZKOLNEJ LIGI RUGBY TAG
  • I miejsce – w klat. kl. IV – 2022/2023 runda jesienna
  • I miejsce – w kat. kl. V – 2022/2023 runda jesienna
  • I miejsce – w kat. kl. IV – 2021/2022 runda wiosenna
  • II miejsce – w kat. kl. IV – 2021/2022 runda jesienna
  • III miejsce – w kat. kl. VI – 2021/2022 runda jesienna

Klasy integracyjne

Klasy integracyjne w naszej placówce powstały w 2003 roku. Głównym celem ich powstania było stworzenie możliwości wspólnego kształcenia dzieci zdrowych z dziećmi niepełnosprawnymi. Klasa integracyjna liczy od 15 do 20 uczniów, gdzie od trojga do pięciorga dzieci posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. W klasie pracuje dwóch nauczycieli: nauczyciel prowadzący oraz nauczyciel wspomagający.

Program nauczania w klasie integracyjnej jest taki sam, jak w każdej klasie ogólnodostępnej. Inne są natomiast metody, formy i środki nauczania. Treści realizowane przez nauczyciela prowadzącego są dostosowywane przez nauczyciela wspomagającego do indywidualnych potrzeb oraz możliwości uczniów niepełnosprawnych.

W naszej szkole zapewniona jest pomoc psychologa i pedagoga szkolnego. Uczniowie z niepełnosprawnością korzystają z pomocy wielu specjalistów: logopedy, terapeuty, tyflopedagoga, surdopedagoga. Oferujemy specjalistyczne zajęcia, które wspierają rozwój intelektualny i emocjonalny dziecka. Ich celem jest rozwijanie mocnych stron dziecka i wyrównywanie deficytów w zakresie:

 • czynności poznawczych,
 • umiejętności społecznych,
 • motoryki małej i dużej,
 • koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Serdecznie zapraszamy do wstąpienia w nasze szeregi wszystkie dzieci. W klasie integracyjnej każde dziecko jest równoprawnym członkiem społeczności szkolnej. Tu uczymy się tolerancji, empatii wobec drugiego człowieka, odpowiedzialności.

Podlaskie Centrum Origami

ORIGAMI

Wschodnia sztuka origami zagościła w progach Szkoły Podstawowej nr 47 w Białymstoku w 2000 roku. Początkowo zdobyła serca jedynie małej grupki zapaleńców, która cierpliwie składała tradycyjne modele i przeszukiwała Internet w poszukiwaniu nowych wzorów. Z każdym dniem jednak przybywało zainteresowanych i ani się spostrzegliśmy, kiedy organizowane przez nas imprezy stały się znane i chętnie odwiedzane przez miłośników origami z całego regionu. Wtedy właśnie zrodził się pomysł utworzenia w Białymstoku oddziału ogólnopolskiego stowarzyszenia zrzeszającego pasjonatów sztuki origami.
Uroczysta inauguracja działalności Białostockiego Klubu Polskiego Centrum Origami połączona z otwarciem Wystawy Origami pt. „W krainie fantazji” odbyła się 31 maja 2004 roku. Z tej okazji odwiedziła nas Dorota Dziamska – prezes stowarzyszenia, byli też inni ważni goście, przedstawiciele Urzędu Miasta, mediów, nauczyciele z białostockich szkół – sympatycy sztuki składania papieru, rodzice i dzieci.

Inicjatorkami utworzenia i założycielkami Białostockiego Klubu Polskiego Centrum Origami były nauczycielki: Jadwiga Filipowicz, Barbara Grabowska, Bożenna Kuć i Danuta Paniczko.

WYSTAWY ORIGAMI

Od 2002 roku uczniowie i nauczyciele z naszej szkoły przygotowują cykliczne wystawy „Bajkowy świat origami”.

Jest to doskonała okazja do zaprezentowania oryginalnych modeli stworzonych przez naszych uczniów oraz do wymiany doświadczeń na różnych poziomach zaawansowania, jako że do udziału w wystawach zaprosiliśmy uczniów ze szkół podstawowych oraz przedszkolaki.

Tradycja organizowania wystaw origami, przekształciła się obecnie w prezentację prac konkursowych uczestników – laureatów Regionalnego Konkursu „Mistrz Origami”. Jest to świetna okazja dla osób pasjonujących się sztuką składania papieru z całego województwa do wymiany pomysłów i doświadczeń oraz do pochwalenia się swoimi osiągnięciami i umiejętnościami.

KONKURS „MISTRZ ORIGAMI”

Najwięksi zapaleńcy mają szansę zaprezentowania swoich umiejętności i konfrontacji z innymi, biorąc udział w konkursie origami.

Od 2006 roku organizujemy Regionalny Konkurs „MISTRZ ORIGAMI”. Jego celem jest propagowanie sztuki origami jako atrakcyjnego sposobu spędzania czasu wolnego.
Adresowany jest do dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych województwa podlaskiego. Co roku odbywa się on pod honorowym patronatem Ambasady Japonii w Polsce, Wojewody Podlaskiego, Podlaskiego Kuratora Oświaty, Marszałka Województwa Podlaskiego, Prezydenta Miasta Białegostoku. Patronat medialny sprawuje TVP Białystok.

ŚWIĘTO ORIGAMI

Regionalne „Święto Origami” to nie tylko wystawa. Od 2002r białostoczanie doskonale wiedzą, że żadne spotkanie w SP nr 47 nie może obejść się bez wspólnego składania. Podczas zajęć warsztatowych pod okiem animatorów sztuki origami dzieci i dorośli uczą się składać popularne modele origami o różnym stopniu trudności.

Święto Origami wpisało się już na stałe w kalendarz imprez naszej szkoły i naszego miasta. W roku – 2022, obchodziliśmy XX – lecie naszej imprezy.

KOŁO ORIGAMI

W naszej szkole prowadzone są również zajęcia Koła Origami. Rozwijają one zdolności i zainteresowania uczniów. Bogactwo wzorów i prostota materiału pomagają stworzyć atmosferę aktywności twórczej i zachęcają do tworzenia przez wszystkie dzieci, bez względu na ich indywidualne uzdolnienia. Zapewniają osiągnięcie sukcesu, motywują do dalszej pracy, nie ograniczają inicjatywy dziecka i nie hamują jego działania.

Zajęcia Koła Origami cieszą się dużym zainteresowaniem wśród uczniów naszej szkoły. Tworzenie papierowych „dzieł” sprawia im ogromną radość i daje satysfakcję z wykonanej pracy.

Origami to tradycyjna wschodnia sztuka składania papieru. Jest ciekawą metodą, narzędziem wspierającym rozwój dziecka. Wielu nauczycieli naszej szkoły dostrzegając potencjał, jaki posiada sztuka origami w wychowaniu i kształceniu dzieci, włączyła tę formę w swój program pracy.

Na cyklicznych spotkaniach podczas zajęć pozalekcyjnych uczniowie naszej szkoły z zapałem zgłębiają tajniki sztuki origami. Doskonalą sprawność manualną, rozwijają wyobraźnię, ćwiczą pamięć, koncentrację i cierpliwość. Rozwijają także umiejętność logicznego myślenia. Uczą się dokładności i precyzji. Wymieniają się doświadczeniami i prezentują swoje umiejętności. Wspólnie z nauczycielami wykonują z papieru piękne modele: figurki zwierząt, kwiaty, okolicznościowe kartki, upominki, oryginalne zaproszenia, pocztówki oraz różnorodne dekoracje z okazji uroczystości i świąt. Prace wykonane przez dzieci technikami origami uświetniają wiele imprez szkolnych, prezentowane są na wielu wystawach, zdobią gabloty, korytarz szkolny i sale lekcyjne.

Świetlica

Świetlica jest integralną częścią szkoły. W dzisiejszych czasach, to najbardziej popularna forma opieki nad dzieckiem. Realizuje, choć w nieco odmiennym stylu, te same postulaty wychowawcze, co szkoła. Jej działalność prowadzona jest w oparciu o roczny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej i pozostaje w korelacji z Programem Wychowawczym Szkoły. W trakcie codziennych zajęć zapewnia dzieciom zorganizowaną opiekę (przed i po zajęciach lekcyjnych), warunki do pracy własnej, pomoc w nauce, a także rozwijanie zainteresowań i uzdolnień.

Formy pracy opiekuńczo-wychowawczej w świetlicy (indywidualna, grupowa, zbiorowa) i metody (aktywizujące, zadaniowe, czynne), stanowią istotny element warsztatu pedagogicznego i wyznaczają poziom efektywności. Muszą być dokładnie przemyślane, właściwie dobrane do wieku, płci, zdolności i możliwości uczniów.

Świetlica w Szkole Podstawowej Nr 47 to miejsce, w którym:

 • uczniowie z klas 0-3 mogą odpocząć w przyjaznej atmosferze, aktywnie spędzić czas wśród kolegów i koleżanek, odrobić lekcje,
 • tematykę zajęć realizujemy w oparciu o roczny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej świetlicy,
 • organizujemy wiele ciekawych kół zainteresowań,
 • regularnie prowadzimy zajęcia: ruchowe, plastyczne, origami, plastyczno-techniczne, muzyczne, muzyczno-ruchowe, z żywego słowa (w tym czytelnicze), prozdrowotne,
 • zachęcamy wychowanków do udziału w konkursach, uroczystościach, spotkaniach tematycznych, akcjach charytatywnych,
 • wdrażamy uczniów do przestrzegania zasad (bezpieczeństwa i higieny), kształtowania umiejętności kulturalnego rozmawiania, słuchania, nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, właściwego rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami, wyrażania swoich potrzeb, przekonań, uczuć oraz dostrzegania ich u innych,
 • współpracujemy ze środowiskiem lokalnym,
 • staramy się zaszczepić w naszych dzieciach szacunek do drugiego człowieka, otaczającego świata,
 • zachęcamy rodziców, opiekunów do aktywnego udziału w życiu świetlicy, szkoły.

Język rosyjski od kl. 4

Nasza szkoła już od dawna dba o to, by jak najlepiej przygotować swoich uczniów do dorosłego życia. Chcemy by nasi absolwenci pewnie kroczyli przed siebie i sprostali wymaganiom dzisiejszego rynku pracy. Dlatego już od 2010 roku dodatkowo wprowadzono w naszej szkole drugi język obcy.

Dodatkowym językiem jest JĘZYK ROSYJSKI. Zajęcia języka rosyjskiego są zajęciami obowiązkowymi, w klasach IV w wymiarze 1 godziny, w klasach V-VIII – 2 godzin. W klasach VII i VIII język rosyjski odbywa się z podziałem na grupy.

W klasie czwartej uczniowie zaczynają naukę od okresu ustno-słuchowego, podczas którego osłuchują się z językiem rosyjskim. Następnie poznają litery cyrylicy, uczą się pisać i czytać. W kolejnych klasach rozwijają wszystkie umiejętności językowe z naciskiem na komunikację w języku rosyjskim.

W roku szkolnym 2022/2023 w Szkole Podstawowej Nr 47 realizowane są następujące innowacje:

 • Platforma Liveworksheets – sposobem na atrakcyjność pracy domowej. Osoba odpowiedzialna: Aneta Oksieńciuk. Innowacja dotyczy zmian w procesie nauczania w ramach zajęć języka rosyjskiego. Jest realizowana w klasach VIII.
 • Inspiracje i kreacje. Osoba odpowiedzialna: Ewa Wojciuk. Innowacja jest realizowana w klasie II i polega na rozwijaniu sprawności manualnych uczniów, rozbudzając ich wyobraźnię i kreatywność.
 • Akcja motywacja. Osoby odpowiedzialne: Agnieszka Koniecko, Katarzyna Bosk. Innowacja dotyczy zajęć edukacyjno-terapeutycznych w ramach zajęć z wychowawcą, w klasach IV. Celem innowacji jest wzbudzenie motywacji wewnętrznej uczniów do podejmowania różnych czynności życiowych, edukacyjnych, społecznych…
 • Vade mecum – chodź ze mną ścieżkami kultury antycznej. Osoby odpowiedzialne: Justyna Mnich, Małgorzata Nojszewska, Urszula Sierkowska, Małgorzata Nikonowicz-Łubko, Jolanta Łaszkiewicz, Ewa Sak, Jolanta Wierzbicka, Jolanta Łaszkiewicz. Innowacja jest realizowana w klasach VI – VIII i dotyczy włączania w treści edukacyjne zagadnień związanych z kulturą klasyczną.

UKS Basket 47

Istniejemy formalnie od lutego 2009 roku, choć tradycje koszykówki w Szkole Podstawowej im. Jana Klemensa Branickiego sięgają 2001 roku.

Uczniowski Klub Sportowy „BASKET 47” powstał z miłości małego człowieka do koszykówki. Wspaniała, magiczna dyscyplina w niewytłumaczalny sposób czaruje dzieci. W jaki sposób rodzi się ta pasja nie wie nikt. Otwieramy drzwi do świata wartości i emocji tak innych od plastikowej wirtualnej jego kopii. Na „placu” gorycz porażki miesza się ze łzami zwycięstwa, buduje poczucie godności, szacunku dla siebie i przeciwników. Praca w zespole wzmaga satysfakcję sukcesu i odpowiedzialności za decyzje własne i zespołu. Tak więc wynik sportowy jest ważny, ale wypełnia tylko częściowo cele naszej działalności.

Zajmujemy się mini koszykówką i koszykówką od wielu lat, obejmując treningiem dziewczynki i chłopców w klasach IV – VIII.

Tradycyjnie każdego roku w hali sportowej SP 47 odbywają się turnieje ogólnopolskie i międzynarodowe z udziałem każdorazowo ok. 200 dzieci z całej Polski i z zagranicy:

 • październik – Turniej „Basket CUP”;
 • listopad – Turniej „Niepodległości”;
 • marzec – Turniej „U Klemensa”.

Organizujemy również obozy sportowo – rekreacyjne – letni i zimowy i wyjazdy z naszymi zawodnikami na międzynarodowe i ogólnopolskie turnieje koszykarskie.

Centrum Aktywności Wielopokoleniowej

Centrum Aktywności Wielopokoleniowej przy Szkole Podstawowej nr 47 im Jana Klemensa Branickiego w Białystoku powstało w ramach Budżetu Obywatelskiego Białystok 2016. Inicjatywę poparło aż 4991 mieszkańców naszego miasta, dzięki czemu projekt znalazł się na 5 miejscu spośród 18 najlepszych. Celem pomysłodawców było wybudowanie CAW i zorganizowanie w nim bezpłatnych zajęć dla mieszkańców w każdym wieku, zarówno dla dzieci, dorosłych jak i dla seniorów. Dodatkowo zaplanowano budowę miasteczka ruchu drogowego, skocznię do skoku w dal wraz z bieżnią oraz ustawienie stolików szachowych na świeżym powietrzu. Cele zostały zrealizowane, zaproponowane zajęcia cieszą się dużą popularnością. Otwarcie CAW miało miejsce 23 października 2019r

Obecnie w CAW w godzinach porannych odbywają się zajęcia szkolne. W godzinach popołudniowych i wieczornych odbywają się bezpłatne zajęcia dla mieszkańców miasta w różnym wieku. Proponowane zajęcia: Logopedyczne, Peace 4 Kids, Wysportowany tata i syn- tenis stołowy, Piłka nożna, Warsztaty kreatywne dla dorosłych(rękodzieło), Warsztaty tworzenia biżuterii artystycznej, Warsztaty plastyczne dla dzieci, Fitness, Robotyka, Gry bitewne, Bitewniaki. Planowanie jest wprowadzanie nowych, interesujących form spotkań dla mieszkańców miasta. W CAW znajduje się Bookcrossing- punkt obywatelskiej wymiany książek z którego korzystają uczestnicy zajęć. Wszystkie informacje dotyczące proponowanych przez nas spotkań można znaleźć na stronie internetowej www.caw.sp47.bialystok.pl.

Zajęcia realizowane w Centrum Aktywności Wielopokoleniowej spełniają zamierzone cele takie jak integracja wielopokoleniowa, wzmacnianie relacji rodzinnych, aktywizację różnych grup wiekowych – dzieci, rodziców, dziadków. Gdy rodzice zgłoszą potrzebę zagospodarowania czasu w sposób aktywny, gdy brakuje im pieniędzy lub pomysłów – CAW służy pomocą i wsparciem.

Chór szkolny

Chóry działające w Szkole Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku.

W szkole działają dwa zespoły chóralne. Chór (klas 5-8) funkcjonuje od stycznia 2017 r. i Chór Filii Cantus (chór klas 1-4), który działa od września 2019 r. Zespoły koncertują przez cały rok, uświetniają głównie uroczystości szkolne. Uczestniczą również w Ogólnopolskim Programie Rozwoju Chórów Szkolnych „Śpiewająca Polska”. Oba zespoły prowadzone są przez Jolantę Drużyńską. Próby zespołów odbywają się w następujące dni:

Chór Filii Cantus (klasy 1-4)

 • Wtorek 15:20-16:20
 • Środa 15:20-16:20

Chór SP nr 47 (klas 4-8)

 • Poniedziałek 16:30-18:00
 • Wtorek 16:30-18:00
 • Czwartek 16:30-18:00

Osiągnięcia ogólnopolskie :

 • – koncert chórów podczas Koncertu Świątecznego Chóry Szkolne Akademii Chóralnej  z Kolędą w Katedrze Białostockiej (11.01.2023 r.)
 • II miejsce w Złotym Paśmie (Chór Filii Cantus) – Wojewódzki Konkurs Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska (15.06.2022 r. Białystok) 
 • Złoty Dyplom i nagroda dla najlepszego chóru dziecięcego podczas IV Ogólnopolskiego Konkursu Muzyki Sakralnej w Tykocinie (26.06.2021 r.)
 • Srebrny Kamerton podczas 39. Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży w Bydgoszczy (19.10.2019 r.)
 • Koncert chóru we Włoszech „Messa a –moll di Stanisław Moniuszko” (07.09.2019 r. Termoli)
 • Srebrny Dyplom podczas II Ogólnopolskiego Konkursu Muzyki Sakralnej w Tykocinie (18.05.2019 r.)
 • Srebrny Kamerton podczas 38. Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży w Bydgoszczy (28.10.2018 r.)
 • – Wyróżnienie, Nagroda Specjalna za najlepsze wykonanie partii solowej podczas II Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Niezłomnej i Niepodległej im. Henryka Rasiewicza „Kima” (11-12.11.2017 r. Kraków)
 • – II miejsce (eliminacje wojewódzkie) podczas II Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Niezłomnej i Niepodległej im. Henryka Rasiewicza „Kima”  (23-24.10.2017 r. Białystok)