Informator o placówkach i organizacjach wspierających dziecko, rodzinę i szkołę

Co motywuje Twoje dziecko?

INFORMATOR O PLACÓWKACH I ORGANIZACJACH WSPIERAJĄCYCH DZIECKO, RODZINĘ I SZKOŁĘ   1. Instytucje i urzędy koordynujące działania profilaktyczne placówek oświatowych … Więcej Informator o placówkach i organizacjach wspierających dziecko, rodzinę i szkołę

Najczęściej występujące wzorce zachowań z dysfunkcjami integracji sensorycznej

NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE WZORCE ZACHOWAŃ U DZIECI Z DYSFUNKCJAMI INTEGRACJI SENSORYCZNEJ Dzieci poszukujące wrażeń sensorycznych Wiele dzieci ma obniżone reakcje na … Więcej Najczęściej występujące wzorce zachowań z dysfunkcjami integracji sensorycznej