Rada pedagogiczna 2020/2021

Członkowie Rady Pedagogicznej:

 • Adamska – Królik Urszula – edukacja wczesnoszkolna
 • Bach Anna – obowiązki nauczyciela współorganizującego kształcenie uczniów niepełnosprawnych
 • Biryło Anna – obowiązki nauczyciela dzieci 6 – letnich w przedszkolu
 • Bogusz Anna – obowiązki nauczyciela współorganizującego kształcenie uczniów niepełnosprawnych, zajęcia z wychowawcą
 • Borowska Alina – obowiązki bibliotekarza
 • Brzyska Anna – religia
 • Bujnowska Agnieszka – obowiązki nauczyciela współorganizującego kształcenie uczniów niepełnosprawnych, zajęcia z wychowawcą
 • Demianiuk Konrad – technika, wychowanie fizyczne, zajęcia rozwijające zainteresowania – techniczne
 • Długołęcka – Drabik Magdalena – obowiązki nauczyciela współorganizującego kształcenie uczniów niepełnosprawnych, zajęcia rewalidacyjne – surdopedagogika, zajęcia rewalidacyjne – zrk emocjonalno – społeczne
 • Droździewicz Lidia – matematyka
 • Drużyńska Jolanta – muzyka
 • Duchnowska Katarzyna – język rosyjski
 • Duda Anita – informatyka
 • Dzieszko Anna – historia, język polski, zajęcia z wychowawcą
 • Emiljańczyk Jolanta – język angielski
 • Falkowska Urszula – obowiązki wychowawcy w świetlicy/półinternacie/klubie
 • Grabowska Marta – obowiązki nauczyciela współorganizującego kształcenie uczniów niepełnosprawnych, zajęcia rewalidacyjne – terapia pedagogiczna
 • Hapunik Dorota – obowiązki wychowawcy w świetlicy/półinternacie/klubie
 • Hapunik Halina – matematyka, dyrektor
 • Jabłońska Małgorzata – obowiązki bibliotekarza
 • Jaroma Joanna – obowiązki pedagoga, pomoc psychologiczno – pedagogiczna
 • Jurczykowska Urszula – plastyka, zajęcia rozwijające zainteresowania – artystyczne, wicedyrektor
 • Jurgielewicz Joanna – wychowanie fizyczne, zajęcia rozwijające zainteresowania – sportowe
 • Kamińska Irena – biologia, geografia, zajęcia z wychowawcą
 • Kardel Krzysztof – wychowanie fizyczne, zajęcia rozwijające zainteresowania – sportowe
 • Karwowska Renata – matematyka
 • Khunkerova Bella – obowiązki nauczyciela dzieci 6 – letnich w przedszkolu
 • Kiryluk Jan – religia
 • Kołodziej Waldemar – matematyka, zajęcia rozwijające zainteresowania – matematyczne, zajęcia z wychowawcą
 • Komosa Łukasz – edukacja dla bezpieczeństwa, historia, zajęcia z wychowawcą
 • Koniecko Agnieszka – zajęcia rewalidacyjne – zrk emocjonalno – społeczne
 • Kozłowski Andrzej – matematyka, obowiązki nauczyciela współorganizującego kształcenie uczniów niepełnosprawnych, zajęcia rozwijające zainteresowania – matematyczne, zajęcia z wychowawcą
 • Krawiel Mariola – wychowanie fizyczne
 • Kruglicz Katarzyna – język rosyjski
 • Krzemińska Beata – doradca zawodowy, edukacja wczesnoszkolna
 • Kuźmicka Małgorzata – obowiązki nauczyciela współorganizującego kształcenie uczniów niepełnosprawnych
 • Lach Katarzyna – zajęcia rewalidacyjne – rehabilitacja ruchowa
 • Laskowska Bożena – wychowanie fizyczne, zajęcia sportowe w oddziałach/szkołach sportowych, wicedyrektor
 • Leonowicz Ewa – język angielski, wiedza o społeczeństwie, zajęcia rozwijające zainteresowania – język angielski
 • Łaszkiewicz Jolanta – język polski, język rosyjski, obowiązki bibliotekarza, zajęcia z wychowawcą
 • Ławreszuk Elżbieta – obowiązki nauczyciela współorganizującego kształcenie uczniów niepełnosprawnych, zajęcia z wychowawcą
 • Machaev Osman – religia
 • Maciuszewicz Bożena – język angielski
 • Madura – Gryko Katarzyna – edukacja wczesnoszkolna
 • Majewska Anna – obowiązki wychowawcy w świetlicy/półinternacie/klubie
 • Manaches Monika – religia
 • Michniewicz Karolina – język polski, zajęcia rewalidacyjne – logopedia, zajęcia z wychowawcą
 • Mioduszewska – Samojlik Ewa – obowiązki nauczyciela współorganizującego kształcenie uczniów niepełnosprawnych
 • Mnich Justyna – język polski, wychowanie do życia w rodzinie, zajęcia rozwijające zainteresowania – polonistyczne, zajęcia z wychowawcą
 • Myszkowska Agnieszka – edukacja wczesnoszkolna, obowiązki nauczyciela współorganizującego kształcenie uczniów niepełnosprawnych
 • Nierodzik Aleksandra – język angielski
 • Niewiarowska Nela – wychowanie fizyczne
 • Nikonowicz – Łubko Małgorzata – historia, język polski, zajęcia z wychowawcą
 • Nojszewska Małgorzata – język polski, zajęcia rewalidacyjne – logopedia, zajęcia z wychowawcą
 • Nowik Elżbieta – edukacja wczesnoszkolna
 • Oksieńciuk Aneta – język rosyjski
 • Orzechowska Marta – fizyka
 • Oszmiańska Ewa – edukacja wczesnoszkolna – język angielski, język angielski, zajęcia rozwijające zainteresowania – język angielski, zajęcia z wychowawcą
 • Panasko Barbara – edukacja wczesnoszkolna
 • Papież Justyna – obowiązki nauczyciela współorganizującego kształcenie uczniów niepełnosprawnych
 • Pawłowska Marta – informatyka, zajęcia rozwijające zainteresowania – robotyka
 • Perkowska Joanna – edukacja wczesnoszkolna – język angielski, język angielski, obowiązki nauczyciela dzieci 6 – letnich w przedszkolu, zajęcia z wychowawcą
 • Podleśny Piotr – wychowanie fizyczne
 • Popławska – Włodkowska Magdalena – plastyka, zajęcia rewalidacyjne – terapia pedagogiczna, zajęcia rozwijające zainteresowania – artystyczne
 • Przystupa Emilia – obowiązki wychowawcy w świetlicy/półinternacie/klubie
 • Puciłowski Marcin – wychowanie fizyczne, zajęcia sportowe w oddziałach/szkołach sportowych
 • Rajchemba Małgorzata – wychowanie fizyczne, zajęcia rozwijające zainteresowania – sportowe, zajęcia sportowe w oddziałach/szkołach sportowych, zajęcia z wychowawcą
 • Rogowski Wojciech – Religia
 • Rutkowska Joanna – język angielski, zajęcia rozwijające zainteresowania – język angielski, zajęcia z wychowawcą
 • Rzepniewska Barbara – edukacja wczesnoszkolna
 • Sak Ewa – język polski, zajęcia rozwijające zainteresowania – polonistyczne
 • Sakowicz Ewa – biologia, przyroda, zajęcia z wychowawcą
 • Sawicka Katarzyna – edukacja wczesnoszkolna – język angielski, język angielski, zajęcia rozwijające zainteresowania – język angielski, zajęcia z wychowawcą
 • Sierkowska Urszula – język polski, zajęcia rozwijające zainteresowania – polonistyczne, zajęcia z wychowawcą
 • Sinielnikow Andriej – wychowanie fizyczne, zajęcia sportowe w oddziałach/szkołach sportowych
 • Skorulska Jolanta – obowiązki pedagoga
 • Skup Izabela – edukacja wczesnoszkolna – język angielski, język angielski, zajęcia rozwijające zainteresowania – język angielski, zajęcia z wychowawcą
 • Słoma Marta – obowiązki nauczyciela współorganizującego kształcenie uczniów niepełnosprawnych, zajęcia rewalidacyjne – terapia pedagogiczna, zajęcia z wychowawcą
 • Smolej Katarzyna – język polski, zajęcia z wychowawcą
 • Sokół Marlena – matematyka, wicedyrektor
 • Stankiewicz Ewa – doradca zawodowy, zajęcia rewalidacyjne – terapia pedagogiczna, zajęcia rewalidacyjne – zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, zajęcia rewalidacyjne – zrk emocjonalno – społeczne
 • Suprunowicz Dorota – religia, wychowanie do życia w rodzinie
 • Szutkiewicz Ewa – matematyka, zajęcia rozwijające zainteresowania – matematyczne
 • Szymoniak Wojciech – informatyka, technika
 • Tomczyk Anna – edukacja wczesnoszkolna
 • Trzonkowska Paulina – pomoc psychologiczno – pedagogiczna
 • Wasilewska Monika – geografia, zajęcia rewalidacyjne – terapia pedagogiczna, zajęcia rewalidacyjne – zrk emocjonalno – społeczne
 • Waszkiewicz Ewa – chemia
 • Wądołowska Joanna – zajęcia rewalidacyjne – logopedia
 • Wensław Katarzyna – wychowanie do życia w rodzinie, wychowanie fizyczne, zajęcia sportowe w oddziałach/szkołach sportowych
 • Wierzbicka Jolanta – język polski, język rosyjski, zajęcia z wychowawcą
 • Winsko Marzenna – edukacja wczesnoszkolna
 • Wojciuk Ewa – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne – logopedia
 • Wróbel Edyta – biologia, przyroda, wychowanie do życia w rodzinie, zajęcia z wychowawcą
 • Zahorska – Wicher Izabela – obowiązki wychowawcy w świetlicy/półinternacie/klubie
 • Zientara Wiesława – edukacja wczesnoszkolna