Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2023 / 2024

Prezydium:

  • Przewodnicząca: Iwona Snarska
  • Zastępca przewodniczącej: Tomasz Skup
  • Skarbnik: Agnieszka Huryn
  • Sekretarz: Monika Leszczuk – Fiłatiuk
  • Członek: Katarzyna Sokół
  • Członek: Katarzyna Łazewska

Komisja rewizyjna:

  • Wioleta Dec
  • Magdalena Napiórkowska
  • Beata Ściepko

Opłatę na Radę Rodziców (90 zł) na rok szkolny 2023/2024 można wpłacać na konto bankowe nr: 97 1240 2890 1111 0011 0819 7612.
W tytule wpłaty wpisać: Rada Rodziców oraz imię, nazwisko i klasę dziecka.