Plan wynikowy z przyrody do klasy VI, do programu wydawnictwa Nowa Era „Tajemnice przyrody” zgodnego z nową podstawą programową przedmiotu

Tytuł rozdziału w podręczniku Numer i temat lekcji Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca). Uczeń: Wymagania podstawowe (ocena dostateczna). Uczeń: Wymagania rozszerzające … Więcej Plan wynikowy z przyrody do klasy VI, do programu wydawnictwa Nowa Era „Tajemnice przyrody” zgodnego z nową podstawą programową przedmiotu

Plan dydaktyczny z przyrody do klasy VI, do programu wydawnictwa Nowa Era „Tajemnice przyrody” zgodnego z nową podstawą programową przedmiotu na rok szkolny 2016/2017

Tytuł rozdziału w podręczniku Numer i temat lekcji Treści nauczania w podręczniku Treści nauczania w podstawie programowej – wymagania szczegółowe. … Więcej Plan dydaktyczny z przyrody do klasy VI, do programu wydawnictwa Nowa Era „Tajemnice przyrody” zgodnego z nową podstawą programową przedmiotu na rok szkolny 2016/2017

Plan wynikowy z przyrody do klasy V, do programu wydawnictwa Nowa Era „Tajemnice przyrody” zgodnego z nową podstawą programową przedmiotu

Tytuł rozdziału w podręczniku Numer i temat lekcji Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca). Uczeń: Wymagania podstawowe (ocena dostateczna). Uczeń: Wymagania rozszerzające … Więcej Plan wynikowy z przyrody do klasy V, do programu wydawnictwa Nowa Era „Tajemnice przyrody” zgodnego z nową podstawą programową przedmiotu

Plan dydaktyczny z przyrody do klasy V, do programu wydawnictwa Nowa Era „Tajemnice przyrody” zgodnego z nową podstawą programową przedmiotu na rok szkolny 2016/2017

Tytuł rozdziału w podręczniku Numer i temat lekcji Treści nauczania w podręczniku Treści nauczania w podstawie programowej – wymagania szczegółowe. … Więcej Plan dydaktyczny z przyrody do klasy V, do programu wydawnictwa Nowa Era „Tajemnice przyrody” zgodnego z nową podstawą programową przedmiotu na rok szkolny 2016/2017

Plan wynikowy z przyrody do klasy IV, do programu wydawnictwa Nowa Era „Tajemnice przyrody” zgodnego z nową podstawą programową przedmiotu

Tytuł w podręczniku Numer i temat lekcji Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca). Uczeń: Wymagania podstawowe (ocena dostateczna). Uczeń: Wymagania rozszerzające (ocena … Więcej Plan wynikowy z przyrody do klasy IV, do programu wydawnictwa Nowa Era „Tajemnice przyrody” zgodnego z nową podstawą programową przedmiotu