30 listopada mija termin składania wniosków na stypendia edukacyjne za rok szkolny 2016/2017

Stypendia będą przyznawane przez Zarząd Województwa Podlaskiego według zasad określonych w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XLII/381/17 Sejmiku Województwa … Więcej 30 listopada mija termin składania wniosków na stypendia edukacyjne za rok szkolny 2016/2017