Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych obowiązujące od 1 września 2021 r.

Obrazek wyróżniający - Covid-19

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb pełny stacjonarny Ogólne zasady dla szkół i placówek: … Więcej Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych obowiązujące od 1 września 2021 r.

Wyniki Regionalnego Konkursu Plastycznego „Budowle wzniesione przez Jana Klemensa Branickiego”

Anna Rutkowska VIIB SP47 nagroda specjalna Urszula Giro VIIC SP47 nagroda specjalna Bartosz Płazak VIID SP47 nagroda specjalna Gabriela Karpiesiuk … Więcej Wyniki Regionalnego Konkursu Plastycznego „Budowle wzniesione przez Jana Klemensa Branickiego”