Sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021

Vademecum ósmoklasisty - obrazek wyróżniający

Pełna treść komunikatu o możliwych formach i sposobach dostosowania dostępna na stronie CKE [PDF] Komunikat o dostosowaniach egzaminu ósmoklasisty w … Więcej Sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021