Wpłaty na Radę Rodziców i świetlicę szkolną – 2023/2024

Uwaga Rodzice!

  • Wpłat na Radę Rodziców (90 zł) na rok szkolny 2023/2024 można dokonywać na konto bankowe nr: 97 1240 2890 1111 0011 0819 7612.
    W tytule wpłaty wpisać: Rada Rodziców oraz imię, nazwisko i klasę dziecka.
  • Wpłat na świetlicę szkolną (70zł) na rok szkolny 2023/2024 można dokonywać na koto bankowe nr: 97 1240 2890 1111 0011 0819 7612.
    W tytule wpłaty koniecznie wpisać: świetlica oraz imię, nazwisko i klasę dziecka.