Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

01.09.2022r.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego2022/2023.

 • 9.00 – kl.I-III (odpowiedzialna Ewa Wojciuk)
 • 10.00 – kl.IV – VIII (odpowiedzialna Agnieszka Myszkowska)

06.09.2022

Zebrania z rodzicami.

 • I – III – godz. 17.00
 • IV – V – godz 18.00

07.09.2022

Zebrania z rodzicami

 • VI – VII – 17.00
 • VIII – 18.00 ( podanie zasad przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty)

13-14.09.2022r.

Sprawdziany kompetencji z j. polskiego, j. angielskiego i matematyki „Na wejście” w kl. IV.

15.09.2022

Zebranie Rady Pedagogicznej dotyczącej zatwierdzenia dokumentacji szkolnej obowiązującej w roku szkolnym 2022/2023.

Do 30.09.2022r.

Przyjęcie od rodziców klas VIII pisemnych deklaracji wskazujących wybór języka obcego nowożytnego na egzaminie ósmoklasisty

14.10.2022r.

Dzień Edukacji Narodowej / Erasmus Days (odpowiedzialni: Drużyńska J.)

Do 14.10.2022r.

Ostateczny termin składania dokumentów uprawniających do dostosowania warunków i form egzaminu ósmoklasisty.

21.10.2022r.

Święto Szkoły, ślubowanie kl. I. (odpowiedzialni: wychowawcy kl. I)

10.11.2022r.

Obchody Święta Niepodległości w dwóch turach (odpowiedzialni: Komosa Ł, Nikonowicz-Łubko M.):

 • kl. IV – VIII
 • kl. 0 – III

31.10.2022r.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

14-18.11.2022r.

Zebrania z rodzicami kl. 0-VIII. Pedagogizacja rodziców- J. Skorulska, A. Bazler

12.12.2022r.

Krótkie spotkania z wychowawcami klas + konsultacje indywidualne poszczególnych nauczycieli z rodzicami i uczniami.

Ostateczny termin pisemnego poinformowania rodziców o przewidywanych śródrocznych ocenach niedostatecznych z przedmiotów/edukacji i nagannych ocenach zachowania.

 • klasy IV – VIII godz. 17:00 – 18:00
 • klasy I – III godz. 18.00 – 19:00

21.12.2022r.

Spotkanie opłatkowe pracowników szkoły godz. 18:00

22.12.2022r.

Jasełka szkolne w dwóch turach odp.: n-le katecheci, Suprunowicz D., Manaches M., Brzyska A., ks. J. Kiryluk

spotkania wigilijne z wychowawcami klas

23-31.12.2022 r.

Zimowa przerwa świąteczna.

04.01.2023r.

Termin wystawienia propozycji ocen śródrocznych.

09.01.2023r.

Ostateczny termin wystawienia ocen śródrocznych.

12.01.2023r.

Zebranie Rady Pedagogicznej- wyniki klasyfikacji śródrocznej.

17.01.2023r.

Zebrania z rodzicami – wyniki klasyfikacji oraz podsumowanie pracy w I półroczu,

 • klasy IV-V godz. 17.00,
 • klasy VI-VIII godz. 18.00

18.01.2023r.

Zebrania z rodzicami – wyniki klasyfikacji oraz podsumowanie pracy w I półroczu,

 • klasy I-II godz. 17.00,
 • klasy III godz. 18.00

17-18.01.2023r.

Ewaluacja IPET-ów.

19.01.2023r.

Zebranie Rady Pedagogicznej – podsumowanie pracy w I półroczu.

23.01- 5.02.2023 r.

Ferie zimowe.

4 marca 2023r.

Święto Origami.

luty/marzec 2023r.

(data Departamentu Edukacji)

Dzień Otwarty Szkoły- prezentacja oferty edukacyjnej szkoły rodzicom potencjalnych uczniów /odpowiedzialni nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, świetlicy, terapeuci, biblioteki/.

5.04.2023r.

 Pedagogizacja rodziców – przedsiębiorczość / mediacje.

5.04.2023r.

Misterium Paschalne

6-11.04.2023 r.

Wiosenna przerwa świąteczna.

17.04.2023r.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. (Wielkanoc prawosławna)

28.04.2023r.

Ostateczny termin przekazania rodzicom informacji o gotowości szkolnej uczniów z oddziałów przedszkolnych.

24-27.04.2023r.

Prelekcje uczniów klas VII-VIII w klasach I – III na temat konstytucji 3 maja itp…. I relacja na stronie /odpowiedzialne polonistki- J. Wierzbicka, E. Sak/

2.05.2023r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

12.05.2023r.

Ostateczny termin pisemnego poinformowania rodziców o przewidywanych śródrocznych ocenach niedostatecznych z przedmiotów/edukacji i nagannych ocenach zachowania.

23 maja 2023 r.

Egzamin ósmoklasisty- język polski, godz. 9.00.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych w klasach I- VII.

24 maja 2023 r.

Egzamin ósmoklasisty- matematyka, godz. 9.00.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych w klasach I- VII.

25 maja 2023 r.

Egzamin ósmoklasisty- język obcy nowożytny, godz. 9.00.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych w klasach I- VII.

26.05.2023r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

2.06.2023r.

Termin wystawienia propozycji ocen rocznych.

5-7.06.2023r.

Ewaluacja IPET-ów.

9.06.2023r.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

12.06.2023r.

Ostateczny termin wystawienia ocen rocznych.

15.06.2023r.

Zebranie Rady Pedagogicznej zatwierdzające wyniki klasyfikacji rocznej.

20.06.2023r.

Zebranie Rady Pedagogicznej podsumowujące pracę w roku szkolnym 2022/2023.

22.06.2023r.

Wycieczki edukacyjne kl. IV.

23.06.2023 r.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023.

DNI WOLNE

 • 31.10.2022r. (poniedziałek) – przed Dniem Zmarłych

 • 17.04.2023r. (poniedziałek) – Wielkanoc prawosławna

 • 02.05.2023r. (wtorek) – między świętami majowymi
 • 23,24,25,26.05.2023r. (wtorek, środa, czwartek, piątek) – egzaminy klas ósmych, dzień po

 • 09.06.2023r. (piątek) – po Bożym Ciele