Regulamin szkolnego konkursu „Chwile spędzone z książką”

Książka

Regulamin szkolnego konkursu „Chwile spędzone z książką”

Cel konkursu:

– zachęcenie młodzieży do czytania książek;

– promocja czytelnictwa, jako źródła prawidłowego rozwoju człowieka;

– poszerzenie wiedzy z zakresu fotografii;

– stworzenie kolażu ze zdjęć, które zainspirują do czytania książek.

Zasady uczestnictwa:

Konkurs skierowany jest do uczniów klas 4-8.

Warunkiem uczestnicta w konkursie jest dostarczenie do biblioteki szkolnej na pendrive maksymalnie 3 zdjęć. Folder ze zdjęciami powinien zawierać: imię, nazwisko, klasę ucznia oraz autora i tytuł fotografowanej książki.

Zadanie konkursowe:

Wykonanie zdjęć w trakcie czytania książki w zaaranżowanej scenerii

np. z rodziną, na łonie przyrody.

Forma pracy:

Wersja elektroniczna zdjęć, o minimalnej rozdzielczości 1200×1600 pikseli w plikach nie przekraczających 2 MB. Dopuszcza się graficzną obróbkę zdjęć.

Termin dostarczania prac: na zdjęcia czekamy od 3.04. do 22.05.2023 r.

Komisja konkursowa przy ocenie zdjęć kierować się będzie kryteriami: pomysłowość ujęcia tematu, oryginalność zdjęć, walory artystyczne, kompozycja i interpretacja własna.

Każdy uczestnik konkursu otrzyma pozytywne punkty w zależności od uzyskanej lokaty.

Zapraszamy do udziału. Nauczyciele bibliotekarze.