Szkolny konkurs czytelniczy „Paszport w świat książki”

Książka

Szkolny konkurs czytelniczy „Paszport w świat książki”

Cele:

– rozwijanie zainteresowań czytelniczych,

– poznawanie różnorodnego typu książek,

– zaktywizowanie uczniów do czytelnictwa.

Termin: 3.04. – 29.05.2023 r.

Przebieg konkursu:

Konkurs skierowany jest do uczniów klas 4-8.

Chętni uczniowie otrzymają w bibliotece szkolnej kartkę „Paszportu w świat książki”. Za zadanie będą mieli zebranie 6 pieczątek potwierdzających przeczytanie książek z określonego typu literatury oraz krótkie opisanie ich treści.

Klasy 4-5 kategorie:

-książka obyczajowa, książka przygodowa, książka historyczna, książka przyrodnicza, książka popularnonaukowa, książka do polecenia innym uczniom.

Klasy 6-8 kategorie:

-książka obyczajowa, książka przygodowa, książka historyczna, książka fantasy, książka popularnonaukowa, książka do polecenia innym uczniom.

Nagrodą za udział w konkursie będą dodatkowe 3 punkty za aktywne czytelnictwo.

Zapraszam do udziału. Nauczyciele bibliotekarze.

„Paszportu w świat książki” klasy 6-8

Imię i nazwisko: Klasa:

Książka obyczajowa
Książka przygodowa
Książka historyczna
Książka fantasy
Książka popularnonaukowa Książka do polecenia innym uczniom
Krótki opis treści przeczytanej książki. Klasy 6-8

Książka obyczajowa …………………………………………………… ………………………………………………….. ………………………………………………….. ………………………………………………….. ………………………………………………….. ………………………………………………….. ………………………………………………….. ………………………………………………….. …………………………………………………. Książka przygodowa …………………………………………………… ………………………………………………….. ………………………………………………….. ………………………………………………….. ………………………………………………….. ………………………………………………….. ………………………………………………….. ………………………………………………….. …………………………………………………..
Książka historyczna …………………………………………………… ………………………………………………….. ………………………………………………….. ………………………………………………….. ………………………………………………….. ………………………………………………….. ………………………………………………….. ………………………………………………….. ………………………………………………….. …………………………………………………..
Książka fantasy …………………………………………………… ………………………………………………….. ………………………………………………….. ………………………………………………….. ………………………………………………….. ………………………………………………….. ………………………………………………….. ………………………………………………….. ………………………………………………….. …………………………………………………..
Książka popularnonaukowa ………………………………………………… ………………………………………………….. ………………………………………………….. ………………………………………………….. ………………………………………………….. ………………………………………………….. ………………………………………………….. ………………………………………………….. …………………………………………………. Książka do polecenia innym uczniom ………………………………………………….. ………………………………………………….. ………………………………………………….. ………………………………………………….. ………………………………………………….. ………………………………………………….. ………………………………………………….. ………………………………………………….

„Paszportu w świat książki” klasy 4-5

Imię i nazwisko: Klasa:

Książka obyczajowa
Książka przygodowa
Książka historyczna

Książka przyrodnicza

Książka popularnonaukowa
Książka do polecenia innym uczniom
Krótki opis treści przeczytanej książki. Klasy 4-5

Książka obyczajowa …………………………………………………… ………………………………………………….. ………………………………………………….. ………………………………………………….. ………………………………………………….. ………………………………………………….. ………………………………………………….. ………………………………………………….. …………………………………………………. Książka przygodowa …………………………………………………… ………………………………………………….. ………………………………………………….. ………………………………………………….. ………………………………………………….. ………………………………………………….. ………………………………………………….. ………………………………………………….. …………………………………………………..
Książka historyczna …………………………………………………… ………………………………………………….. ………………………………………………….. ………………………………………………….. ………………………………………………….. ………………………………………………….. ………………………………………………….. ………………………………………………….. ………………………………………………….. ………………………………………………….. Książka przygodowa …………………………………………………… ………………………………………………….. ………………………………………………….. ………………………………………………….. ………………………………………………….. ………………………………………………….. ………………………………………………….. ………………………………………………….. ………………………………………………….. …………………………………………………..
Książka popularnonaukowa ………………………………………………… ………………………………………………….. ………………………………………………….. ………………………………………………….. ………………………………………………….. ………………………………………………….. ………………………………………………….. ………………………………………………….. ………………………………………………….. Książka do polecenia innym uczniom ………………………………………………….. ………………………………………………….. ………………………………………………….. ………………………………………………….. ………………………………………………….. ………………………………………………….. ………………………………………………….. …………………………………………………