Szkolne konkursy ekologiczne „Na ratunek matce Ziemi”

konkursy ekologiczne

Zapraszamy uczniów klas 4-8 do udziału w konkursach przyrodniczych o tematyce ekologicznej

Konkursy plastyczno-literackie o tematyce ekologicznej pt ,,Na ratunek matce Ziemi”.

22 kwietnia – Obchody Dnia Ziemi

Konkursy skierowane są do uczniów klas 4-8

Klasa 4

KONKURS PLASTYCZNY –„ Eko-zakładka do książki z surowców wtórnych”

1. W konkursie plastycznym biorą udział uczniowie klas IV.

2. Ekologiczna zakładka powinna być wykonana z wykorzystaniem surowców wtórnych np. elementy z resztek papieru, plastiku, foli, włóczek, starych guzików itp.

3. Prace trzeba dostarczyć do 8 kwietnia , do nauczycieli biologii

4. Prace muszą być podpisane: klasa, imię i nazwisko ucznia. Przynosimy do Sali 111.

Klasa 5 i 6

KONKURS PLASTYCZNY – „ Zwierzęta i rośliny chronione w Polsce”

1. W konkursie plastycznym biorą udział uczniowie klas V i VI.

2. Plakat powinien prezentować dowolny gatunek roślin lub zwierząt, który jest pod ochroną w Polsce.

3. Prace plastyczne należy wykonać dowolną techniką i środkami plastycznymi.

4. Prace plastyczne powinny być wykonane na brystolu w formacie A3.

5. Prace trzeba dostarczyć do 8 kwietnia, do nauczycieli biologii.

6. Prace muszą być podpisane: klasa, imię i nazwisko ucznia. Przynosimy do Sali 111

Klasa 7 i 8

KONKURS LITERACKIO- EKOLOGICZNY – „Czyste powietrze, gleba i woda, to naszej planety uroda”.

  1. W konkursie literackim biorą udział uczniowie klas VII i VIII.
  2. Wiersz należy zaprezentować na kartce A4 w dowolnej formie graficznej.
  3. Wiersz powinien zawierać przekaz : jak dbać o dobro naszej planety np. oszczędzanie wody, dbanie o czystość środowiska: wody, powietrza lub gleby itp.
  4. Prace trzeba dostarczyć do 8 kwietnia, do nauczycieli biologii.
  5. Prace muszą być podpisane: klasa, imię i nazwisko ucznia. Przynosimy do Sali 111.

Organizatorzy konkursu :

Nauczyciele biologii i przyrody: pani Ewa Sakowicz i Edyta Wróbel