Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021 / 2022

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021 / 2022 - galeria zdjęć

Uroczyste zakończenie roku szkolnego odbyło się w piątek 24 czerwca 2022 roku w trzech turach. O godzinie 9.00 uczniowie klas 0 – 3, o godzinie 10.00 młodzież z klas 4 – 6 , a o godzinie 11.00 uczniowie klas 7 – 8 spotkali się z dyrekcją szkoły i nauczycielami.

Uroczystość pożegnania uczniów klas 7 – 8 poprowadziła pani Justyna Papież, która serdecznie przywitała panią dyrektor Halinę Hapunik, panie wicedyrektor: Marlenę Sokół, Bożenę Laskowską i Urszulę Jurczykowską, przybyłych księży, przedstawicieli Rady Rodziców, gości, a także nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców.

Następnie głos zabrała pani dyrektor Halina Hapunik, która wygłosiła bardzo przejmującą mowę. Pożegnała się z zebranymi, wspominając 20 lat pracy w tej placówce, na stanowisku kierowniczym. Pani dyrektor bardzo serdecznie podziękowała wszystkim za współpracę, a w szczególności paniom wicedyrektor, które z pełnym oddaniem towarzyszyły pani dyrektor Halinie Hapunik w pracy, kierując i zarządzając placówką. Potem zabrała głos pani wicedyrektor Marlena Sokół, która pożegnała panią dyrektor, wyraziła słowa uznania i wdzięczności za włożony trud, okazane serce i gorliwą pracę na rzecz szkoły.

Następnie odbyło się podziękowanie członkom Pocztu Sztandarowego oraz powołanie nowego chorążego i asysty nowego Pocztu Sztandarowego – uczniów z klas VII. Potem pani dyrektor wręczyła wyróżnienia finalistom przedmiotowych konkursów wojewódzkich, laureatom Międzynarodowego Konkursu Matematycznego KANGUR i zwycięzcom w Ogólnopolskim Konkursie Fizycznym „Lwiątko”. Pani wicedyrektor Bożena Laskowska wręczyła uczniom nagrody za osiągnięcia sportowe.

Następnie dyrekcja szkoły wręczyła nagrody i dyplomy prymusom szkoły oraz listy gratulacyjne rodzicom uczniów klas VII – VIII. Potem zostały wręczone stypendia motywacyjne uczniom, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce i aktywnie uczestniczyli w  życiu szkoły. Pani dyrektor podziękowała również  przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego i przewodniczącej Radzie Rodziców.

Po akcie ślubowania klas ósmych uczniowie odśpiewali Hymn Szkoły. Pani dyrektor Halina Hapunik podziękowała nauczycielom i pracownikom odchodzącym na emeryturę za wkład pracy i lata trudu włożonego w kształtowanie młodych pokoleń. Potem wszyscy uczniowie udali się do sal, by odebrać świadectwa szkolne i pożegnać się z wychowawcami klas.