Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy 2022/2023

świetlica


W celu zapisania dziecka do świetlicy w roku szkolnym 2022/2023 należy dostarczyć (wrzucić do skrzynki korespondencyjnej przy wejściu do szkoły) kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy (załącznik – karta zgłoszenia dziecka do świetlicy).