Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Obrazek wyróżniający - kalendarz szkolny

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

03.09.2018r. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego2018/2019
12-13.09.18r. Sprawdziany kompetencji z j. polskiego i matematyki „Na wejście” w kl. IV
14.09.18r. Zebranie Rady Pedagogicznej dotyczące zatwierdzenia dokumentacji szkolnej obowiązującej w roku szkolnym 2018/2019
18.09.18r. Zebrania z rodzicami:

 • kl. VI-VII godz. 17:00
 • kl. VIII godz. 18:00
19.09.18r Zebrania z rodzicami

 • kl. I-III godz. 17:00,
 • kl. IV-VIII godz. 18:00
28-30.09.18r. VIII Międzynarodowy Turniej „BASKET CUP” w koszykówce Dziewcząt rocznik 2005
i 2006
04.10.18r. Olimpijka kl. I-III godz. 16.30
12.10.18r. Dzień Edukacji Narodowej – uroczysta akademia dla klas 0– III i IV – VIII
15-19.10.18r. Wizyta partnerów programu Erasmus+ – zespół n-li
18.10.18r. Święto Szkoły. Uroczystość połączona ze ślubowaniem klas pierwszych.

Uroczyste otwarcie Centrum Aktywności Wielopokoleniowej.

2 listopada 2018r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
5-9.11.18r. Tydzień obchodów 100-lecia Niepodległej
7.11.18r. Zebranie z rodzicami połączone z prelekcją dla rodziców

kl. I-III godz. 16.30

8.11.18r. Zebranie z rodzicami połączone z prelekcją dla rodziców

 • kl. IV- V I godz. 16.30
 • kl. VII- VIII godz. 17.15
9.11.18r. Uroczysty apel z okazji Święta Niepodległości.
16-18.11.18r.

 

X Międzynarodowy Turniej „Niepodległości” w Mini Koszykówce Dziewcząt i Chłopców rocznik 2007
12.12.18r. Wystawienie przewidywanych ocen niedostatecznych z poszczególnych przedmiotów i nagannych ocen zachowania
13.12.18r. Krótkie spotkania z wychowawcami klas + konsultacje indywidualne poszczególnych nauczycieli z rodzicami i uczniami.

Zapoznanie rodziców z grożącymi ocenami niedostatecznymi z poszczególnych przedmiotów i nagannymi ocenami zachowania (w formie pisemnej potwierdzonej podpisem rodzica).

 • klasy IV – VIII godz. 16:30 – 18:00
 • klasy I – III godz. 17.00 – 18:00
13.12.2018r. Spotkanie opłatkowe pracowników szkoły godz. 18:30
21.12.2018r. Jasełka szkolne i spotkania wigilijne z wychowawcami klas
24-31.12.2018r. Zimowa przerwa świąteczna.
7.01.19r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
08.01.2019r. Podanie uczniom propozycji ocen śródrocznych z edukacji/przedmiotów oraz zachowania
i umieszczenie ich w dzienniku papierowym oraz elektronicznym.
10.01.2019r. Ostateczny termin wystawienia ocen śródrocznych
15.01.2019r. Zebranie Rady Pedagogicznej – wyniki klasyfikacji śródrocznej
16.01.2019r. Zebrania z rodzicami- wyniki klasyfikacji oraz podsumowanie pracy w I półroczu,

 • kl. IV-VI godz. 16.30
 • kl. VII-VIII godz. 17.15
17.01.2019r. Zebrania z rodzicami- wyniki klasyfikacji oraz podsumowanie pracy w I półroczu,

klasy 0-III godz. 16.30

18.01.2019r. Zebranie Rady Pedagogicznej – podsumowanie pracy w I półroczu
21.01-03.02.2019r. Ferie zimowe uczniów z woj. podlaskiego.
02.03.2019r. Święto Origami
luty/marzec 2019r. Dzień Otwarty Szkoły- prezentacja oferty edukacyjnej szkoły rodzicom potencjalnych uczniów
15- 17.03.2019r. XI Międzynarodowy Turniej „U Klemensa” w Mini Koszykówce Dziewcząt i Chłopców rocznik 2008
26.03.2019r. Zebranie kl. IV- VIII połączone z prelekcją dla rodziców

 • kl. IV-VI godz. 16.30
 • kl. VII-VIII godz. 17.15
27.03.2019r. Zebranie kl. 0 – III połączone z prelekcją dla rodziców

klasy 0-III godz. 17.00

9.04.19r. Olimpijka kl. I- III godz. 17.00
12.04.2019r. Misterium paschalne
15.04.19r. Egzaminy ósmoklasisty- język polski, godz. 9.00
16.04.19r. Egzaminy ósmoklasisty- matematyka, godz. 9.00
17.04.19r. Egzaminy ósmoklasisty-język obcy nowożytny, godz. 9.00
15,16,17.04.19r. Dni wolne od zajęć dydaktycznych w klasach I – VII
18.04- 23.04.2019r. Wiosenna przerwa świąteczna.
26.04.2019r. Ostateczny termin wręczenia rodzicom informacji o gotowości szkolnej uczniów z oddziałów przedszkolnych.
26.04.2019r. Uroczysty apel z okazji Święta Konstytucji 3 Maja i Dnia Flagi RP
29.04.19r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (Wielkanoc prawosławna)
30.04.2019r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
2 maja 2019r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
10.05.19r. Wystawienie przewidywanych ocen niedostatecznych z poszczególnych przedmiotów i nagannych ocen zachowania
13.05.19r. Krótkie spotkania z wychowawcami klas + konsultacje indywidualne poszczególnych nauczycieli z rodzicami i uczniami.

Zapoznanie rodziców z grożącymi ocenami niedostatecznymi z poszczególnych przedmiotów i nagannymi ocenami zachowania (w formie pisemnej potwierdzonej podpisem rodzica

 • klasy IV – VIII godz. 16:30 – 18:00
 • klasy I – III godz. 17.00 – 18:00
06.06.2019 r. Podanie uczniom propozycji ocen rocznych z edukacji/przedmiotów oraz zachowania
i umieszczenie ich w dzienniku papierowym oraz elektronicznym.
10.06.2019r. Ostateczny termin wystawienia ocen rocznych.
13.06.2019r. Zebranie Rady Pedagogicznej zatwierdzające wyniki klasyfikacji rocznej.
17.06.2019r. Wycieczki edukacyjne kl. IV „Szlakiem Branickich”
18.06.2019r. Zebranie Rady Pedagogicznej podsumowujące pracę w roku szkolnym 2018/19.
21.06.2019r. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019.

 

DNI WOLNE

2 listopada 2018r. (piątek)

7 stycznia 2019r.(poniedziałek)

15,16,17 kwietnia 2019r. (poniedziałek, wtorek, środa)- egzaminy klas ósmych

29 kwietnia 2019r.(poniedziałek)- Wielkanoc prawosławna

30 kwietnia 2019r. (wtorek)

2 maja 2019r.(czwartek)