Obiady na kwiecień

Obrazek wyróżniający - stołówka

Obiady na KWIECIEŃ 2018 – kwota 51 – wpłaty na konto bankowe szkoły
nr 92 1240 2890 1111 0010 3568 1569 (w tytule wpłaty podać obowiązkowo imię i nazwisko dziecka oraz klasę)
(wpłata na koncie szkoły powinna pojawić się najpóźniej ostatniego dnia roboczego poprzedzającego miesiąc żywieniowy)
lub w kasie szkoły (p. nr 12)  w dniach:

  • 23.03.18 r. (piątek) –  7.30 – 15.30
  • 26.03.18 r. (poniedziałek) – 7.30 – 15.30
  • 27.03.18 r. (wtorek) – 7.30 – 15.30
  • 28.03.18 r. (środa) – 7.30 – 15.00

* w przypadku rezygnacji z posiłków zwrotowi podlega opłata za każdy dzień nieobecności, z wyłączeniem pierwszego dnia zgłoszenia rezygnacji z posiłków (uchwała nr XXIV/245/08 Rady Miejskiej Białegostoku). Zgłoszenia można dokonywać  tel.: 6534 378 wew. 27, lub w kasie szkoły – p. nr 12.  W przypadku nieobecności – w sekretariacie szkoły.