Mediacje w szkole

W dniach 13-14 lutego 2024 r. pani wicedyrektor Beata Krzemińska zorganizowała razem z p. Urszulą Sierkowską oraz p. Małgorzatą Nikonowicz-Łubko spotkania uczniów klas 4 – 8 ze Szkolnym Klubem Mediatora, które odbyły się w dwóch turach.

Mediatorzy rówieśniczy przedstawili młodzieży, czym jest mediacja, jakie sprawy można mediować oraz do kogo się zgłosić w razie konfliktu. Symulacje ukazały idee mediacji w szkole i środowisku lokalnym. Na zakończenie był quiz, który sprawdził zdobytą wiedzę.

Spotkania były doskonałą okazją, aby zachęcić młodzież do poznawania alternatywnych metod rozwiązywania sporów i przybliżyć działalność Szkolnego Klubu Mediatora, który działa w naszej szkole od września. Uczniowie należący do klubu przez cały rok szkolili się pod czujnym okiem specjalistów, aby móc wspierać swoich rówieśników w sytuacjach konfliktowych.

Szkolny Klub Mediatora