Tydzień Języka Ojczystego

Zapraszamy do udziału w Tygodniu Języka Ojczystego, który rozpocznie się 19 lutego 2024 r. w ramach Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego.

W programie znajdują się m.in.:

  • Miejski Konkurs Poetycki „Frazeologizmy bogactwem polszczyzny”.
  • Konkurs na notatkę kreatywną z lektur obowiązkowych (klasy 8).
  • Drużynowy konkurs językowy pt. „Język płata nam figle” (klasy 7).
  • Konkurs na ilustracje do wiersza „Mowa polska” M. Strzałkowskiej (klasy 4).
  • Klasowe konkursy recytatorskie pt. „Wiersze polskich noblistów”.
  • Konkurs pt. „Gazetka ortograficzna” (klasy 4-8).

Szczegółowe informacje u nauczycieli języka polskiego lub na stronie internetowej szkoły.