Zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2023/2024

 Zebrania z rodzicami

11.09.2023 r.Zebrania z rodzicami. I – III – godz. 16.00 IV – VII – godz. 17.00 VIII – godz. 18.00 (podanie zasad przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty, realizacji podst. prog. WDŻ)
14.12.2023 r.Krótkie spotkania z wychowawcami klas + konsultacje indywidualne poszczególnych nauczycieli z rodzicami i uczniami. Ostateczny termin poinformowania rodziców o przewidywanych śródrocznych ocenach niedostatecznych (w formie pisemnej lub elektronicznej) z przedmiotów/edukacji i nagannych ocenach zachowania oraz propozycjach pozostałych ocen/edukacji.
•  klasy IV – VIII godz. 16:00 – 17:00
•  klasy I – III godz. 17:00 – 18:00
11 – 12.01.2024 r.Ewaluacja IPET-ów.
luty/marzec 2024 r. (data Departamentu Edukacji)Dzień Otwarty Szkoły- prezentacja oferty edukacyjnej szkoły rodzicom potencjalnych uczniów /odpowiedzialni nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, świetlicy, terapeuci, biblioteki/.
25.03.2024 r.Zebrania z rodzicami kl. 0-III. Pedagogizacja rodziców – warsztaty na zebraniach (odpowiedzialni: wychowawcy klas)
26.03.2024 r.Zebrania z rodzicami kl. IV-VIII. Pedagogizacja rodziców – warsztaty na zebraniach (odpowiedzialni: wychowawcy klas)
13.05.2024 r.Krótkie spotkania z wychowawcami klas + konsultacje indywidualne poszczególnych nauczycieli z rodzicami i uczniami. Ostateczny termin poinformowania rodziców o przewidywanych śródrocznych ocenach niedostatecznych (w formie pisemnej lub elektronicznej) z przedmiotów/edukacji i nagannych ocenach zachowania oraz propozycjach pozostałych ocen/edukacji. •          klasy IV – VIII godz. 16:00 – 17:00
•          klasy I – III godz. 17:00 – 18:00
05.06.2024 r.Zebrania z rodzicami kl. 0-VIII   – podsumowanie pracy w roku szkolnym 2023/2024
•          klasy 0-III godz. 18.00,
•          klasy IV-VI godz. 17.00,
•          klasy VII-VIII godz. 16.00
07.06.2024 r.Ewaluacja IPET-ów.