Obiady we wrześniu

Zachęcamy do zapisów uczniów na smaczne i zdrowe obiady w naszej szkole. Każdy rodzic, który chce zapisać dziecko na obiady, musi dostarczyć do szkoły wypełniony wniosek dostępny poniżej. Dotyczy to również dzieci z ubiegłego roku szkolnego.

Wszystkich zainteresowanych korzystaniem przez dzieci z obiadów prosimy o dostarczenie uzupełnionych wniosków do 7 września 2023r do intendenta szkolnego lub do sekretariatu szkoły.

Obiady we WRZEŚNIU 2023 kwota 96,00 zł

(16 obiadów – jeden obiad 6,00) wpłaty na konto bankowe szkoły nr 92 1240 2890 1111 0010 3568 1569 (w tytule wpłaty podać obowiązkowo imię i nazwisko dziecka oraz klasę). Wpłaty należy dokonać w dniach 04.09 – 07.09.2023.

Zgłoszenie odpisu obiadowego w celu odliczenia kosztu powinno nastąpić najpóźniej jeden dzień przed nieobecnością, do godz. 12-tej.

Informujemy, iż opłata za obiady będzie wysyłana z programu STOPEREK na adres e-mailowy podany do STOPERKA (dlatego bardzo ważne jest czytelne wpisanie adresu e-mail we wniosku) i stronie SP47.

Opłata za bieżący miesiąc będzie pomniejszana o zgłoszone przez Państwa nieobecności w miesiącu poprzednim.

Przypominamy, iż nieobecność zgłaszamy w programie STOPEREK w Panelu Rodzica. Zgłoszenie nieobecności dziecka w STOPERKU jest możliwe do godziny 12:00 dnia poprzedniego.

W roku szkolnym 2023/24 koszt karty STOPEREK wynosi 25zł (dotyczy to kart nowych uczniów jak i tych, którzy zgubili kartę z ubiegłego roku).

Opłatę za nową, zniszczoną lub zgubioną kartę należy wpłacić u wychowawcy lub intendenta szkolnego.

Każdy rodzic jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem stołówki szkolnej w SP47 dostępnym poniżej.

Link do Panelu Rodzica https://panel253.stoperek.pl/nowehaslo

Żywienie dzieci rozpocznie się 08.09.2023r

Kwoty odpisów obiadowych (zgłoszone nieobecności) należy uwzględnić przy opłacie za następny miesiąc (wpłacić należność za dany miesiąc pomniejszoną o kwotę odpisu).