Obiady w kwietniu

Obiady w KWIETNIU 2023 kwota 90,00 zł

(15 obiadów – jeden obiad 6,00) wpłaty na konto bankowe szkoły nr 92 1240 2890 1111 0010 3568 1569 (w tytule wpłaty podać obowiązkowo imię i nazwisko dziecka oraz klasę). Wpłaty należy dokonać w dniach 28.03 – 31.03.2023.

Zgłoszenie odpisu obiadowego w celu odliczenia kosztu powinno nastąpić najpóźniej jeden dzień przed nieobecnością, do godz. 12-tej.

Kwoty odpisów obiadowych (zgłoszone nieobecności) należy uwzględnić przy opłacie za następny miesiąc (wpłacić należność za dany miesiąc pomniejszoną o kwotę odpisu).