Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR

Konkurs_Kangur

Konkurs Matematyczny KANGUR 2023 w tym roku szkolnym odbędzie się 16 marca 2023 r. Aby wziąć udział w zawodach należy wpłacić 14 zł (wszystkie kategorie) najpóźniej do 6 lutego 2023 r. oraz wypełnić oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w Konkursie.

Uczniowie klas II i III wpłacają pieniądze wychowawcy, a także odbierają od niego druk oświadczenia i uzupełniony oddają z powrotem.

Klasy IV, V, VI, VII i VIII wpłacają pieniądze do nauczycieli uczących matematyki.

Link do oświadczenia: https://www.kangur-mat.pl/dokumenty/rodo/zgoda_uczestnika_konkursu.pdf

SZKOLNI KOORDYNATORZY KONKURSU: R. Karwowska i A. Kozłowski

Za udział w Konkursie każdy uczestnik otrzymuje układankę przestrzenną.