Projekt mediacji szkolnych i rówieśniczych

Niebieskie tło z jasnoniebieskim napisem Mediacja połączone nitką z naszkicowanymi dłońmi

Nasza szkoła we współpracy z panią Sylwią Małachowską (psycholog) i Marcinem Szargiejem (mediator sądowy)realizuje projekt mediacji szkolnych i rówieśniczych wraz z gościem honorowym –panią mecenas dr Agnieszką Zemke-Górecką.

26 listopada w Szkole Podstawowej Nr 47 odbyło się szkolenie nauczycieli  dotyczące mediacji. Pod okiem profesjonalistów kadra pedagogiczna zdobywała zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczne umiejętności z zakresu mediacji, skutecznej komunikacji interpersonalnej oraz konstruktywnego rozwiązywania konfliktów. Prowadzący zwracali uwagę na rolę i zadania mediatora w procesie osiągania porozumienia między skonfliktowanymi stronami. Wielokrotnie przypominali też, że mediacja jako sposób rozwiązywania sporów ma na celu stworzenie warunków umożliwiających osiągnięcie dobrowolnego i satysfakcjonującego porozumienia między uczestnikami konfliktu.

Szkolenie nauczycieli było jednym z etapów wdrażania i promowania w naszej szkole mediacji rówieśniczych. Jest to innowacyjny projekt w naszym regionie, który profesjonalną wiedzę z zakresu technik mediacyjnych, budowania prawidłowych relacji międzyludzkich i przełamywania barier blokujących porozumienie – wprowadza do społeczności szkolnej. Specjaliści z dziedziny prawa i mediacji: sędziowie, adwokaci, mediatorzy sądowi – dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z nauczycielami, uczniami i rodzicami.

Projekt obejmuje takie działania, jak:

•  warsztaty dla nauczycieli „Mediacje w praktyce szkolnej”

•  warsztaty dla uczniów „Bezpieczna szkoła” czyli metody rozwiązywania konfliktów rówieśniczych z elementami edukacji prawnej

•  warsztaty dla reprezentantów klas „Mediator rówieśniczy w szkole” czyli przygotowanie uczestników warsztatu do prowadzenia mediacji rówieśniczych w ramach „Szkolnego Klubu Mediatora”

• spotkanie z rodzicami mające na celu zapoznanie z projektem, przybliżenie tematu mediacji

Życzę wszystkim owocnych spotkań, które przyczynią się do lepszych relacji, współpracy oraz porozumienia na wielu płaszczyznach.

Beata Krzemińska