REGULAMIN XVI REGIONALNEGO KONKURSU „MISTRZ ORIGAMI”

 1. Tytuł: „Mistrz Origami”
 2. Organizatorzy:
 • Szkoła Podstawowa Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku;
 • Białostocki Klub Polskiego Centrum Origami;
 1. Cele edukacyjne konkursu: rozwijanie wrażliwości estetycznej i twórczej ekspresji dzieci, propagowanie sztuki origami jako kreatywnego sposobu spędzania czasu wolnego.
 1. Sposób i terminy przeprowadzania konkursu, w tym ustalania i ogłaszania wyników:

           Uczestnicy: dzieci z przedszkoli i klas I-VIII szkół podstawowych województwa podlaskiego oraz osoby dorosłe bez ograniczenia wieku z województwa podlaskiego.

           Termin nadsyłania prac: do 20 lutego 2023 r. 

           na adres: Szkoła Podstawowa Nr 47, 15-795 Białystok, ul. Palmowa 28

           lub osobiście do sekretariatu szkoły.
           Prace należy zapakować w taki sposób, aby nie uległy zniszczeniu.

Zasady konkursu:

Prace będą oceniane w 3 kategoriach:

         – origami płaskie (prace własnego pomysłu – tematyka dowolna) – tylko dla dzieci 5 – 7 lat (wyłącznie prace indywidualne).

            Prace płaskie należy nakleić na sztywniejsze podkłady.

          – origami przestrzenne i modułowe – wszystkie kategorie wiekowe,

            (dopuszczalne prace grupowe wykonane max. przez 2 osoby – tematyka dowolna).

         Dodatkowo:

 1. Kategoria specjalna dla dzieci: prace na temat „Jak bezpiecznie spędzam czas?”
 1. Kategoria specjalna dla dzieci: prace na temat „Bezpieczni na drodze” 
 1. Kategoria specjalna dla dzieci: prace na temat „Jan Klemens Branicki i jego miasto”
 1. Kategoria specjalna dla dorosłych o dowolnej tematyce.

          Jury wytypuje najlepsze prace z uwzględnieniem grup wiekowych: 5-7; 8-9; 10-12; 13-15 lat; dorośli.

Wszystkie prace powinny być opisane: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, wiek, nazwa placówki, nr tel., e-mail placówki, imię i nazwisko nauczyciela opiekuna.

Jury oceniać będzie:

 • pomysłowość i oryginalność w zakresie przedstawienia tematu,
 • atrakcyjność wizualną,
 • estetykę wykonania,
 • właściwy dobór użytego papieru.

Prace zrolowane lub zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, jak też nadesłane po terminie nie będą oceniane.

Finał konkursu odbędzie się 4 marca 2023 r. o godz. 10.00 podczas XXI ŚWIĘTA ORIGAMI

w Szkole Podstawowej Nr 47 w Białymstoku. (O szczegółach i sposobie wręczenia nagród będziemy informować na bieżąco na stronie internetowej szkoły www.sp47.bialystok.pl.)

Najlepsze prace zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej w siedzibie organizatora.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy, a opiekunowie podziękowania.
Dorośli laureaci otrzymają dyplomy i upominki.

Lista nagrodzonych osób zamieszczona będzie na stronie internetowej   www.sp47.bialystok.pl.
 

Nie wysyłamy nagród pocztą. Nagrody nieodebrane do 30 marca 2023 r. zostaną przekazane na cele charytatywne.

Nadesłane prace, jak też prawa autorskie, przechodzą na własność organizatorów.

Koordynatorzy projektu: mgr Marzenna Winsko, mgr Agnieszka Bujnowska, mgr Marta Słoma, mgr Małgorzata Kuźmicka, mgr Katarzyna Bosk