„Do not stay away from real life”

Dnia 10 listopada 2022 r. odwiedził naszą szkołę Krzysztof Gryc – absolwent szkoły, sportowiec i człowiek z wielkim potencjałem. Celem jego wizyty była możliwość uświadomienia młodym ludziom, że warto mieć motywację do działania, a nawet, jeśli spotka nas jakieś traumatyczne przeżycie to jesteśmy w stanie się podnieść i żyć dalej.

Krzysztof opowiedział nam o swoim pasjach i sukcesach. Pokazał, że mimo przeciwności losu i niepełnosprawności nie zatrzymuje się i działa. Realizuje swoje plany i marzenia na różnych szczeblach.

Takie spotkanie dało wszystkim do zrozumienia, żeby brać garściami to, co daje nam los. Korzystać z każdej chwili na realizację marzeń, bo przecież nic nie dzieje się bez przyczyny.

Spotkanie zostało zainicjowane przez grupę należącą do projektu ERASMUS+ pt. „Jump on-board your fully unprejudiced life” (JOYFUL).

Potykając się, można zajść daleko, nie wolno tylko upaść i nie podnieść się.
Johan Wolfgang Goethe