Dyrekcja Szkoły

Dyrektor – mgr Jolanta Emiljańczyk
Konsultacje w godzinach: czwartek 9.00 – 10.00

Wicedyrektor – mgr Beata Krzemińska
Konsultacje w godzinach: piątek 10.00 – 11.00

Wicedyrektor – mgr Justyna Anna Mnich
Konsultacje w godzinach: środa 12.30 – 13.30

Prosimy o umawianie wizyty w celu organizacji pracy tel. 85 653 43 78