Bezpłatne zajęcia taneczne dla dzieci pochodzących z Czeczenii !!!

Logo Centrum Aktywności Wielopokoleniowej

Drodzy Rodzice!

W roku szkolnym 2021/2022 w Centrum Aktywności Wielopokoleniowej przy SP 47 w Białymstoku będą odbywały się bezpłatne zajęcia taneczne dla uczniów klas 1-6 pochodzących z Czeczenii.
Podczas spotkań dzieci będą uczyły się narodowych tańców, dzieliły się swoją wiedza na temat kultury i wychowania w Czeczenii. Chętnych zapraszamy do zapisywania się poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej i pozostawienie jej w sekretariacie lub portierni w SP 47. W dniu 2 września 2021r o godz 17:00 w CAW odbędzie się spotkanie organizacyjne, podczas którego obowiązuje obecność rodzica/opiekuna.