Życzenia z okazji zakończenia roku szkolnego 2020/2021

Podziękowania i życzenia z okazji zakończenia roku szkolnego 2020/2021

Kończy się trudny rok szkolny, pełny wytężonej pracy. Pandemia COVID-19 znowu zmusiła szkoły do nauki zdalnej. Było to bardzo duże wyzwanie.

Dzięki zaangażowaniu nauczycieli rodziców i uczniów zakończyliśmy z satysfakcją ten rok szkolny. Dziękuję gorąco wszystkim nauczycielom za poświęcenie, owocną i sumienną pracę oraz za motywowanie uczniów do systematycznej nauki. Ta ciężka praca nauczycieli nie zawsze była należycie doceniana.

Słowa podziękowania kieruję do pań wicedyrektorek, dziękuję za zaangażowanie, wyrozumiałość i rzetelną, pełną pomysłów pracę.

Wyrazy wdzięczności za pracę kieruję do pań bibliotekarek, wychowawczyń świetlicy, nauczycielek wspomagających, terapeutów, pedagogów, psychologów i pani pielęgniarki. Dziękuję za wielkie serce i pomocną dłoń, którą kierowaliście w stronę uczniów.

Radzie Rodziców i wszystkim rodzicom uczniów naszej szkoły składam serdeczne podziękowania za pomoc i wspieranie działalności szkoły a szczególnie za współudział w organizacji zdalnego nauczania.

Dziękuję wszystkim pracownikom administracyjno-obsługowym z naszej szkoły. Dziękuję paniom księgowym, kasjerce, sekretarkom, kierownikowi gospodarczemu, informatykowi, konserwatorowi, panom przeprowadzającym przez jezdnię, paniom kucharkom, paniom sprzątającym za to, że w szkole jest czysto, przyjemnie i bezpiecznie.

W szczególny sposób dziękuję uczniom naszej szkoły za chęć pozyskiwania wiedzy w trudnych warunkach, za sukcesy, udział w konkursach, zawodach i imprezach oraz godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz.

Włodarzom Miasta Białegostoku oraz Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty dziękuję za pomyślną i owocną pracę na rzecz uczniów.

Pragnę pożegnać tegorocznych ósmoklasistów naszej szkoły. Życzę wam sukcesów i radości w wybranych szkołach ponadpodstawowych. Wykorzystajcie wiedzę i umiejętności zdobyte w naszej szkole do swojego dalszego rozwoju. Bądźcie dobrymi, szlachetnymi Polakami.

Życzę wszystkim radosnych i bezpiecznych wakacji.

Z serdecznymi pozdrowieniami

dyrektor szkoły
Halina Hapunik