Do pobrania dla nauczycieli

Wzory świadectw i arkuszy ocen wraz z symbolami szablonów – czerwiec 2021

Jak przygotować i wydrukować arkusze ocen i świadectwa

Informacje na temat przygotowania oceny opisowej z zachowania i edukacji wczesnoszkolnej (klasy 1 – 3)

Samochwałki

Wnioski o dopuszczenie podręczników, ćwiczeń i programów nauczania – 2023

Zbiorówki

Oświadczenie nauczyciela o realizacji podstawy programowej

Zagrożenia