Podziękowania i gratulacje MISTRZOM

Szkoła Podstawowa Nr 47 kończy rok szkolny 2018/2019 mocnym akcentem sportowym. Zdobyliśmy VII miejsce w Ogólnopolskim Finale Igrzysk Dzieci w Koszykówce Dziewcząt, VII miejsce na Mistrzostwach Polski w rugby i najpiękniejsze zwycięstwo – I miejsce w Ogólnopolskim Finale Igrzysk Dzieci w Koszykówce Chłopców. Naszych uczniów do zwycięstwa poprowadzili ich nauczyciele: koszykówka dziewcząt kl. VI – pani Małgorzata Rajchemba, rugby – pan Piotr Podleśny, koszykówka chłopców – pan Andrzej Sinielnikow, a dziewczęta kl. VIII – pani Katarzyna Wensław.

Specjalną uroczystość zorganizowaną w naszej szkole 14 czerwca 2019 r. prowadził pan Piotr Tarasewicz. Na gali wiceprezydent miasta Białystok – pan Rafał  Rudnicki, w imieniu władz miasta, pogratulował laureatom i ich trenerom oraz wręczył pamiątkowe dyplomy. Mistrzowie Polski dodatkowo zostali obdarowani piłkami do kolejnych treningów.

Dyrektor naszej szkoły – pani Halina Hapunik podziękowała wszystkim autorom sukcesu – władzom miasta za utworzenie klas sportowych, wieloletnim przyjaciołom i sponsorom za wsparcie drużyn, rodzicom, którzy całym sercem wspierają poczynania swoich dzieci i pomagają na każdym kroku. Podziękowania skierowała również do nauczycieli, trenerów i intensywnie pracującej młodzieży, dającej z siebie maksimum wysiłku.

Wizyta pana wiceprezydenta Rafała Rudnickiego była też doskonałą okazją do wręczenia uczniom klas starszych specjalnych stypendiów za osiągnięcia dydaktyczne i sportowe.

Obecny był również przedstawiciel grupy Chorten – sponsor Mistrzostw Polski, oraz pan Łukasz Grygiel – prezes firmy Lukasoft. Sponsorzy otrzymali z rąk pani dyrektor Haliny Hapunik podziękowania i pamiątkowe statuetki.

Opracowanie: B. Grabowska i J. Mnich