Wręczyliśmy odznaczenia „Gwiazdy Szeryfa Praw Dziecka”

Nasza szkoła bierze udział w projekcie UNICEF „Szkoła z prawami dziecka”. W ramach projektu odbył się szereg zajęć edukacyjnych, mających na celu zapoznanie dzieci i młodzieży z zagadnieniami dotyczącymi praw dziecka. Jednym z punktów harmonogramu było także wybranie osób ze społeczności lokalnej, którym nie obce się prawa dziecka. Miły to być osoby lubiane i cenione przez uczniów.

Samorząd uczniowski wybrał 3 wyjątkowe osoby, którym wręczyliśmy odznaczenia „Gwiazdy Szeryfa Praw Dziecka” – p. Agnieszkę Koniecko, p. Łukasza Pawłowskiego i p. Łukasza Komosę. To dzięki nim w naszym najbliższym otoczeniu powstała inicjatywa na rzecz dzieci i nie tylko. Byli oni pomysłodawcami oraz inicjatorami powstania Centrum Aktywności Wielopokoleniowej. Co należy podkreślić, ta działalność wykracza poza ich standardowe obowiązki zawodowe.

Centrum prezentuje bogata ofertę zajęć dla dzieci, ich rodziców i dziadków. Świetlica służy pomocą w zagospodarowaniu czasu wolnego nawet gdy brakuje nam pomysłów i finansów.