Wyniki Miejskiego Konkursu Informatycznego pt.: ,,W SIECI” dla uczniów szkół podstawowych miasta Białystok

Wyniki Miejskiego Konkursu Informatycznego pt.:  ,,W  SIECI” dla uczniów szkół podstawowych miasta Białystok

Klasy 4 – 6

1. Marcel Gawryluk Szkoła Podstawowa Nr 50

2. Mateusz Gnyś Szkoła Podstawowa Nr 47

3. Piotr Klepacki Szkoła Podstawowa Nr 50

Wyróżnienia:

1. Zuzanna Niecikowska Szkoła Podstawowa Nr 50

2. Karolina Snarska Szkoła Podstawowa Nr 45

3. Hubert Mężyński Szkoła Podstawowa Nr 45

4. Wiktoria Gnyś

Klasy 7 – 8

1. Emanuel Sujeta Szkoła Podstawowa Nr 12

2. Mateusz Matyskiel Szkoła Podstawowa Nr 12

3. Krzysztof Dakowicz Szkoła Podstawowa Nr 47

Wyróżnienia:

1. Aleksandra Słomińska Szkoła Podstawowa Nr 47

2. Konrad Milewski Szkoła Podstawowa Nr 47

Wyróżnienia specjalne:

1. Wiktoria Chmielewska kl. 4 Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla Dzieci z Autyzmem Stowarzyszenia „BARWA”

2. Adrian Raciborski kl. 5a Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla Dzieci z Autyzmem Stowarzyszenia „BARWA”

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przesłanie bardzo ciekawych prac, a laureatom GRATULUJEMY!!!

Nagrody zostaną dostarczone do szkół Laureatów.

Nauczyciele informatyki SP47

Anna Bach

Anita Duda

Marta Pawłowska