Opłaty za obiady – maj – pracownicze

Obrazek wyróżniający - stołówka
  •  W związku z niewykorzystaniem funduszy z wpłat na kwiecień, opłata za maj będzie wynosiła 66 zł (pomniejszona za 8 dni).
  • Obiady będą wydawane od 6 do 31 maja 2019.

Wpłat prosimy dokonywać do dnia 8 maja 2019 na konto bankowe nr: 92 1240 2890 1111 0010 3568 1569