Podziękowanie

Za okazane wsparcie w dniu dzisiejszym i słodki poczęstunek –  serdecznie dziękujemy  rodzicom  uczniów naszej szkoły.
Strajkujący nauczyciele SP 47