Torba Samarytanka – podziękowanie

Torba Samarytanka – podziękowanie

Zespół katechetyczny i wolontariusze serdecznie dziękują uczniom i ich rodzinom za tegoroczną zbiórkę żywności pt. „Torba Samarytanka”, zainicjowaną przez Caritas Archidiecezji Białostockiej. W miesiącu listopadzie zebrano w naszej szkole ponad 100 kilogramów produktów. Świąteczne paczki zostaną przekazane najuboższym, szczególnie seniorom, także pochodzącym z osiedla Dziesięciny.

Ks. Rafał Więcko