Opłaty na obiady – grudzień

Obrazek wyróżniający - stołówka

Obiady na grudzień 2018 – kwota 52,50 zł
(15 obiadów – jeden obiad 3,50)
wpłaty tylko i wyłącznie na konto bankowe szkoły
nr 92 1240 2890 1111 0010 3568 1569
(w tytule wpłaty podać obowiązkowo imię i nazwisko dziecka oraz klasę,
aktualną z tego roku szkolnego np. Adam Kowalski kl. 5c)

Wpłat można dokonywać od dnia 26 do 30 listopada 2018 r. Ostatniego dnia roboczego kwota powinna być zaksięgowana na koncie szkoły.
Odpisy obiadowe można zgłaszać telefonicznie pod nr 85/653 43 78 wew. 27 lub w p. nr 12 (w przypadku nieobecności – w sekretariacie szkoły).
Zgłoszenie odpisu obiadowego w celu odliczenia kosztu, powinno nastąpić najpóźniej jeden dzień przed nieobecnością, do godz. 14-tej.

W przypadku, kiedy przy wpłacie należy odliczyć kwotę odpisu za poprzedni miesiąc, należy wcześniej skontaktować się z kasjerem (tel. jak wyżej).

Kwoty za odpisy obiadowe dotyczące zgłoszonych nieobecności należy pomniejszać przy opłacie za następny miesiąc, w przeciwnym razie kwoty odpisu będą wliczone w koszty.