Dodatkowe zajęcia Logopedyczne w ramach działań Centrum Aktywności Wielopokoleniowej

DDDATKOWE ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

W ramach działań Centrum Aktywności Wielopokoleniowej funkcjonującego przy Szkole Podstawowej nr 47 im Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku zostały zorganizowane bezpłatne zajęcia LOGOPEDYCZNE. . Adresatami zajęć są dzieci w wieku szkolnym u którch występuja wady wymowy.

Zajęcia LOGOPEDYCZNE będą odbywały się:

– I grupa poniedziałki 15:45- 16:30 od 1 października 2018r do 17 grudnia 2018r.
– II grupa poniedziałki 16:40-17:25 od 1 października 2018r do 17 grudnia 2018r.
– III grupa wtorek 17:30 – 18:15
– IV grupa wtorek 18:20 – 19:05
– V grupa czwartek 16:30-17:15

W Sali 07 SP47 w Białymstoku.

W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa dziecka w zajęciach należy wypełnioną Kartę Zgłoszeniową (z wskazaniem grupy) przesłać na adres caw@sp47.bialystok.pl. . Liczba miejsc jest ograniczona (5 grup 4 osobowych). O zakwalifikowaniu na listę decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby przyjęte, zostaną poinformowane pocztą elektroniczną.

KARTA ZGŁOSZENIA LOGOPEDIA