SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY „Moja rodzina aktywnie wypoczywa”

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY
„Moja rodzina aktywnie wypoczywa”

Zachęcamy do wzięcia udziału w szkolnym plastycznym konkursie nawiązującym do aktywnego rodzinnego wypoczynku. Należy przedstawić rodzinę aktywnie spędzającą czas wolny.

Celem konkursu jest:

 • zachęcanie do podejmowania rodzinnej aktywności ruchowe i twórczej,
 • kształtowanie umiejętności twórczych,
 • utożsamianie się ze swoją rodziną,
 • kształtowanie postaw i zachowań prozdrowotnych oraz proekologicznych,
 • konkurs odbywa się w trzech kategoriach wiekowych:
  • klasy I – III
  • klasy IV – VI
  • klasy VII – VIII
 • format prac: A3
 • technika: dowolna
 • termin: do 15 października (prace można przynosić do Pani Agnieszki Koniecko sala 07, Pana Łukasza Komosy sala 105, Pana Łukasza Pawłowskiego sala 2).

Wyróżnione pracę zostaną prezentowane w galerii Centrum Aktywności Wielopokoleniowej

Organizatorzy:

 • mgr Agnieszka Koniecko
 • mgr Łukasz Komosa
 • mgr Łukasz Pawłowski