Certyfikat – Placówka Odpowiedzialna Społecznie

W roku szkolnym 2017/2018 nasza szkoła brała udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym UNICEF zaWODY dla AFRYKI. Za wykonanie wszelkich zadań i prac projektowych otrzymaliśmy Certyfikat Placówki Odpowiedzialnej Społecznie.