PEACE 4 KIDS w ramach działań Centrum Aktywności Wielopokoleniowej

PEACE 4 KIDS

 

W ramach działań Centrum Aktywności Wielopokoleniowej funkcjonującego przy Szkole Podstawowej nr 47 im Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku zostały zorganizowane bezpłatne zajęcia PEACE 4 KIDS.

Adresatami zajęć  są dzieci w wieku 8-10 lat, sprawiające problem wychowawcze. Program PEACE 4 KIDS ma na celu nauczyć dzieci i młodzież umiejętności, które pomogą im odnieść sukces w życiu- społecznym, szkolnym i rodzinnym. Program składa się z pięciu głównych komponentów, obejmujących następujące obszary tematyczne: wzmocnienie roli rodziców, naukę empatii, kontroli złości, kształtowania charakterów oraz podstawowych umiejętności prospołecznych.

Zajęcia Peace 4 Kids realizowane będą we wtorki od 2 października 2018 do 18 grudnia 2018r w godzinach 17:30- 19:00 w Sali terapeutycznej Centrum Aktywności Wielopokoleniowej przy SP47 w Białymstoku.

W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa dziecka w zajęciach należy wypełnioną Kartę Zgłoszeniową przesłać na adres  caw@sp47.bialystok.pl. .   Liczba miejsc jest ograniczona (grupa 5 osobowa). O zakwalifikowaniu na listę decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby przyjęte, zostaną poinformowane pocztą elektroniczną.

W przypadku nieobecności na zajęciach, uczestnicy zobowiązani są do przesłania takiej informacji na adres caw@sp47.bialystok.pl nie później niż jeden dzień przed zajęciami.

 

UWAGA!!!     PIERWSZE ZAJĘCIA ORGANIZACYJNE ODBĘDĄ SIĘ NA STOŁÓWCE SP 47 WE  WTOREK 2 PAŹDZIERNIKA 2018 O GODZ 17:00

 

karta zgłoszenia Peace4Kids