TRENING ZASTĘPOWANIA AGRESJI w ramach działań Centrum Aktywności Wielopokeniowej

TRENING ZASTĘPOWANIA AGRESJI

W ramach działań Centrum Aktywności Wielopokoleniowej funkcjonującego przy Szkole Podstawowej nr 47 im Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku zostały zorganizowane bezpłatne zajęcia TRENINGU ZASTĘPOWANIA AGRESJI.
Adresatami zajęć są dzieci w wieku 10-14 lat przejawiające zachowania agresywne, mające problemy z samokontrolą, zagrożone niedostosowaniem społecznym. TZA Jest to trening 3 najważniejszych komponentów: umiejętności prospołecznych, trening kontroli złości i trening wnioskowania moralnego. Uznawany jest za cenną pomocą w wychowaniu, profilaktyce, socjoterapii i resocjalizacji. Jest to jeden z bardziej skutecznych behawioralnych programów zmiany zachowań agresywnych i przemocowych dzieci, młodzieży i osób dorosłych na zachowania pożądane, prospołeczne.
W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa dziecka w zajęciach należy wypełnioną Kartę Zgłoszeniową przesłać na adres caw@sp47.bialystok.pl. Liczba miejsc jest ograniczona (grupa 8 osobowa). O zakwalifikowaniu na listę decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby przyjęte,zostaną poinformowane pocztą elektroniczną.
Zajęcia TZA będą odbywały się:
– we czwartki od 4 października 2018r do 20 grudnia 2018r. w godzinach 17:30-19:00 w Sali terapeutycznej Centrum Aktywności Wielopokoleniowej przy SP47 w Białymstoku.

W przypadku nieobecności na zajęciach, uczestnicy zobowiązani są do przesłania takiej informacji na adres caw@sp47.bialystok.pl nie później niż jeden dzień przed zajęciami.

UWAGA!! PIERWSZE ZAJĘCIA ORGANIZACYJNE ODBĘDĄ SIĘ W STOŁÓWCE SP47 – CZWARTEK 4.10.2018r godz. 17:30

KARTA ZGŁOSZENIA TZA