KONSULTACJE Z PSYCHOLOGIEM w ramach działań Centrum Aktywności Wielopokoleniowej

KONSULTACJE Z PSYCHOLOGIEM

 

W ramach działań Centrum Aktywności Wielopokoleniowej funkcjonującego przy Szkole Podstawowej nr 47 im Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku zostały zorganizowane bezpłatne KONSULTACJE Z PSYCHOLOGIEM. Jest to forma  indywidualnych spotkań dla dzieci i osób dorosłych, których celem jest pomoc osobom doświadczającym trudnych emocji i napięć pojawiających się w takich obszarach życia jak relacje rodzinne, rówieśnicze czy zawodowe..

Dyżury psychologa:

– Wtorki od 9 października 2018r. do 18 grudnia 2018r.  w godzinach 16:45- 17:30

– Czwartki 11 października 2018r do 20 grudnia 2018r. w godzinach 15:15- 17:30

w sali terapeutycznej Centrum Aktywności Wielopokoleniowej przy SP47 w Białymstoku

Serdecznie zapraszamy